ASML en TU Eindhoven versterken hun langdurige samenwerking

Beide partners hebben een nieuwe fase aan in hun samenwerking aangekondigd. Er komt onder meer een gezamenlijk gedefinieerd onderzoeksprogramma en een nieuwe ASML-onderzoeksfaciliteit op de TU/e-campus, inclusief een state-of-the-art cleanroom.

Trefwoorden: #ASML, #cleanroom, #faciliteit, #TU Eindhoven

Lees verder

Nieuws

( Foto: TU/e - Bart van Overbeeke )

ENGINEERINGNET.BE - De twee partijen ondertekenden een ‘memorandum of understanding’ om gezamenlijk een tienjarige strategische roadmap voor onderzoek te ontwikkelen op het gebied van plasmafysica, kunstmatige intelligentie, mechatronica en halfgeleiderlithografie.

De TU/e en ASML zullen hier substantieel en in gelijke mate in investeren. In het nieuwe programma zullen jaarlijks tot 40 aio-posities worden gecreëerd, waarvoor de TU/e internationaal gerenommeerde wetenschappelijke toptalenten zal werven.

ASML zal op zijn beurt zijn topingenieurs leveren als hybride docenten op deze gebieden en het aantal stageplaatsen verhogen. Deze aanpak is een uitbreiding van de reeds bewezen en langdurige nauwe samenwerking tussen de TU/e en ASML, waarmee het beste in wetenschap en technologie in Brainport Eindhoven wordt samengebracht.

Verder zal ASML in de komende jaren een nieuwe onderzoeksfaciliteit realiseren om de vele competenties van zijn onderzoeksteam onder te brengen. De nieuwe faciliteit zal ook beschikken over gedeelde werkruimten, vergaderzalen, onderzoekslaboratoria en een state-of-the-art cleanroom.

De nieuwe cleanroomfaciliteit zal ook analytische en productieapparatuur bevatten in een open onderzoekslaboratorium dat ook beschikbaar is voor de TU/e, andere onderzoekscentra en industriële partners.

Het is de bedoeling dat de nieuwe faciliteit ruimte biedt aan meer dan vijfhonderd onderzoekers, waaronder enkele honderden medewerkers van ASML.

Deze gezamenlijke cleanroomruimte zal groei en synergie mogelijk maken tussen academische onderzoeksgebieden van wederzijds belang, zoals fotonica, quantum, nanomaterialen en chipfabricage.

Bovendien zal de faciliteit een aanzienlijke cleanroomruimte omvatten die uitsluitend bestemd is voor de TU/e. Deze ruimte zal voor lange termijn aan hen worden verhuurd voor fundamenteel onderzoek op dezelfde en aanverwante gebieden.

Met de realisatie van de beoogde faciliteit is een geschatte investering van enkele honderden miljoenen euro's gemoeid.

Op de foto (vlnr): Frank Schuurmans (Hoofd Research ASML), Robert-Jan Smits (CvB-voorzitter TU/e) en Jos Benschop (Senior Vice President Technology ASML).