Nederlands consortium onderzoekt mogelijkheden autonoom varen op zee

Twintig partijen, waaronder TU Delft, Marin en TNO, werken elk vanuit hun eigen specialisme aan dit praktijkgerichte onderzoek voor autonoom varende zeeschepen.

Trefwoorden: #autonoom varen, #Marin, #TNO, #TU Delft

Lees verder

Techniek

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.NL - Dit project, met de naam 'Autonomous Shipping', is gericht op de integratie van bestaande technische oplossingen om autonoom te varen. Dit kan bijdragen aan verlaging van operationele kosten en verhoging van de veiligheid en duurzaamheid.

Autonoom varen is het einddoel van dit project, maar de tussenstappen in het project leveren al bruikbare resultaten voor de deelnemers. Deze ontwikkeling maakt deel uit van de trend van vergaande digitalisering in de scheepvaart, ook wel aangeduid als 'Smart Shipping'.

TU Delft, MARIN en TNO werken in dit project samen met industriële partners, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Defensie, een klassebureau, het Loodswezen en hogescholen het Maritiem Instituut Willem Barentsz en Rotterdam Mainport Institute.

Het project gaat twee jaar duren. Het start met een verkenning en een analyse van mogelijke toepassingen. Daarna wordt nagegaan hoe veilige vaart mogelijk is van het schip in een omgeving met scheepvaart. Het autonome schip moet ook in geval van storingen en van drukke scheepvaart de juiste beslissingen kunnen nemen.

Vervolgens wordt onderzocht of het mogelijk is om met bestaande technieken deze (ver)storingen vanaf de wal onder controle te krijgen of te verhelpen.

Dit wordt getest door middel van simulatie en verschillende demonstraties, zowel vanuit de kantooromgeving als fysiek aan boord. Het project moet leiden tot een roadmap voor introductie van autonomie in de scheepvaart.