Katoen Natie in Kallo neemt zes nieuwe windturbines in gebruik

EDF Luminus heeft zes windturbines gebouwd op de terreinen van Katoen Natie in Kallo. Deze turbines werden onlangs in aanwezigheid van vice-eersteminister Kris Peeters officieel ingehuldigd.

Trefwoorden: #CO2, #CO2-uitstoot, #duurzaamheid, #EDF Luminus, #Katoen Natie, #logistiek, #windturbine

Lees verder

Techniek

( Foto: EDF Luminus )

ENGINEERINGNET.BE - Katoen Natie is niet aan zijn proefstuk toe inzake windenergie. In 2016 bouwde EDF Luminus immers al twee windturbines op de site van Katoen Natie in Beringen.

Deze 6 nieuwe windturbines met elk een hoogte van 185 meter hebben een vermogen van 3,2 MW en zullen jaarlijks 52.350 MWh groene energie produceren, wat overeenstemt met het jaarlijkse verbruik van 13.000 huishoudens.

Hierdoor wordt 22.600 ton CO2-uitstoot vermeden in vergelijking met een thermische centrale op steenkool. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van 9.800 wagens of 3.600 woningen.

Het inpassen van zes windturbines in één van de grootste logistieke centra van Europa dat tijdens de bouw van de turbines volledig operationeel bleef, was een logistieke uitdaging.