Aantal faillissementen stijgt ook nog in 2018

Uit de nieuwste Barometer faillissementen van Graydon blijkt dat het aantal faillissementen in ons land in de afgelopen maand januari met 6,2% gestegen is, vergeleken met januari 2017.

Trefwoorden: #barometer, #faillissement, #Graydon, #jobs

Lees verder

nieuws

( Foto: Graydon )

ENGINEERINGNET.BE - Binnen het Vlaamse gewest daalde het aantal bankroet verklaarde ondernemingen nochtans naar 434. Dat betekent in vergelijking met januari 2017 een daling met -15,4%.

In het Brusselse Gewest noteert Graydon de zwaarste januari­maand ooit. Met 243 uitspraken steeg het aantal faillissementen in Brussel met 60,9%. Deze stijging situeert zich niet alleen binnen de horeca of de kleinhandel, maar evengoed binnen andere sectoren zoals de bouwnijverheid, de transportsector en de groothandel. In elk van deze sectoren binnen het Brusselse gewest vielen nooit eerder zoveel faillissementen in een januari­maand.

Binnen het Waalse gewest stijgt het aantal faillissementen van 216 in januari 2017 naar 243 in januari 2018: een stijging met + 21,8%. In Wallonië stijgt het aantal failliete horecazaken licht, maar vooral de bouwnijverheid en de kleinhandel worden door faillissementen geraakt.

Op provincieniveau ziet Graydon een sterke stijging in de provincie Limburg (+24,1%) en een beperkte stijging van het aantal faillissementen in West-Vlaanderen (+7,8%). Binnen deze provincie is de stijging vooral te zien in de sector van de dienstverlening aan bedrijven, in Limburg lijkt vooral de bouwsector getroffen.

De faillissementspieken die verleden jaar binnen de provincie Oost-Vlaanderen genoteerd werden, zijn nu sedert drie maanden duidelijk getemperd.Er is een daling met -32,3%. Ook binnen de provincie Antwerpen (-30,8%) is er een duidelijk verdergezette daling.

Binnen elke Waalse provincie op Henegouwen na (-5,6%) stijgt het aantal faillissementen ten opzichte van januari 2017. Verhoudingsgewijs valt de sterkste stijging op binnen de provincies Waals-Brabant (+78,6%) en Luxemburg waar we nu een stijging noteren met 77,8%.

In vergelijking met januari vorig jaar is er binnen de horecasector gedurende januari 2018 geen nieuwe piek te zien. Voor deze sector valt ook op dat het aantal faillissementen afneemt binnen het Vlaamse gewest (-18,8%), maar stijgt binnen het Brusselse (+59,3%) en Waalse (+7%) gewest.

Binnen de bouwnijverheid ziet Graydon met 190 uitspraken een hausse. In vergelijking met januari 2017 betekent dit een toename met +26,7%.

De cijfers laten zien dat het dan veelal om vrij jonge én vrij kleine ondernemingen gaat. Zo valt bijna de helft van deze failliete bedrijven onder het type ‘overige gespecialiseerde afwerking van gebouwen’: eerder klusjesmannen dus.