Privacycommissie geeft positief advies voor digitale meters

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein kreeg onlangs een positief advies van de Privacycommissie over het ontwerpdecreet van de digitale meter.

Trefwoorden: #Bart Tommelein, #digitale meter, #energie, #privacycommissie, #reglementering, #Vlaams Energieagentschap

Lees verder

nieuws

( Foto: Bart Tommelein )

ENGINEERINGNET.BE - Na het advies en de kostenbatenanalyse door de VREG, het advies van de sociale partners (SERV) en de armoedetoets, was het wachten op het advies van de Privacycommissie over de invoering van digitale meter.

Het ontwerpdecreet van de digitale meter hield al rekening met de nieuwe Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG), in de volksmond de Privacywet, die op 25 mei dit jaar van kracht wordt.

De Privacycommissie bevestigde dit in haar advies. Ze vroeg ook nog enkele verduidelijkingen aan te brengen, die vandaag door de Vlaamse regering werden goedgekeurd. Het ontwerp kan nu voor advies naar de Raad van State.

Tommelein: ‘Met de goedkeuring van de Privacycommissie is een belangrijke stap gezet. De digitale meter is cruciaal voor het energiesysteem van de toekomst. Tegelijk waken we over de privacy.’

De rol van de databeheerder is van cruciaal belang, die moet volledig onafhankelijk zijn werk kunnen doen. Ook zal elke burger zijn of haar toestemming moeten geven voor het gebruik van de data van de digitale meter.

De uitrol van de digitale meter vanaf 1 januari 2019 zit op schema. Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) heeft alvast een website (link onderaan) geopend voor iedereen die met vragen zit.