Slimme inzet van hernieuwbaar gas leidt tot besparing

Uit een studie van het Gas for Climate-initiatief blijkt dat door het slim inzetten van hernieuwbaar gas om klimaatdoelstellingen te halen, Europa jaarlijks 140 miljard euro kan besparen.

Trefwoorden: #besparen, #Fluxys, #Gaz for Climate, #hernieuwbaar gas, #klimaat, #klimaatdoelstelling, #studie

Lees verder

Nieuws

( Foto: screenshot gasforclimate2050.eu )

ENGINEERINGNET.BE - Hernieuwbaar gas dat wordt ingezet via bestaande gasinfrastructuur kan een belangrijke rol spelen in het tot netto nul reduceren van de Europese broeikasgasemissies in 2050.

Zo’n reductie is nodig in het licht van het Klimaatakkoord van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2°C en zo gevaarlijke klimaateffecten te voorkomen.

Gas for Climate ontstond midden 2017 en wordt gevormd door zeven vooraanstaande Europese gastransportbedrijven (Enagás, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, Open Grid Europe, Snam en TIGF) en twee organisaties die producenten van hernieuwbaar gas vertegenwoordigen (European Biogas Association en Consorzio Italiano Biogas).

Dit initiatief steunt het tot netto nul reduceren van broeikasgasemissies in Europa in 2050 en gaf Ecofys (onderdeel van Navigant) de opdracht tot een studie naar de toekomstige rol van gas in een energiesysteem met netto nul broeikasgasemissies.

De studie laat zien dat het mogelijk is om in de EU de productie van hernieuwbaar gas tussen vandaag en 2050 op te schalen tot 120 miljard kubieke meter per jaar. Hernieuwbaar gas omvat zowel hernieuwbare waterstof als biomethaan, waarbij het potentieel van groen gas is gebaseerd op een conservatief scenario voor het duurzame gebruik van Europese biomassa.

De inzet van hernieuwbaar gas via de bestaande gasinfrastructuur kan in 2050 jaarlijks 140 miljard euro besparen vergeleken met een toekomstig energiesysteem zonder gas. Hernieuwbaar gas kan worden gebruikt voor zowel het verwarmen van gebouwen, elektriciteitsproductie (ter aanvulling van wind en zon) en als brandstof voor zwaar transport.