Haalbaarheidsonderzoek opgestart voor bouw nieuw Corda-filiaal

De Noord-Limburgse ondernemersclubs en burgemeesters, verenigd in Focus Noord, willen in het kader van het LIRES-project, meer ruimte voor ondernemen in Noord-Limburg.

Trefwoorden: #accelerator, #Corda Campus, #incubator, #Limburg, #LRM, #POM, #start-up

Lees verder

Nieuws

( Foto: Corda Campus )

ENGINEERINGNET.BE - Gezien de centrale ligging van Noord-Limburg op de kennisas Leuven - Hasselt - Eindhoven, is hier ruimte voor een sterk project dat stimulansen geeft aan het huidige weefsel enerzijds en nieuwe starters en jonge bedrijven anderzijds.

LIRES staat voor ‘Limburgse Regionale Economische Samenwerking’, en is een initiatief van de provincie Limburg, en meer bepaald de gedeputeerde van Economie Erik Gerits. Het plan dat getrokken wordt door POM Limburg heeft tot doel om via strategische hefboomprojecten de economisch-stedelijke draagkracht van de Limburgse regio’s te versterken.

Focus Noord is reeds geruime tijd vragende partij om projecten te realiseren in het Noorden van de provincie, waar startups, scale-ups en bedrijven binnen een dynamisch ecosysteem kunnen ondernemen.

De idee werd aangekaart bij LRM, de Limburgse Investeringsmaatschappij, de drijvende kracht achter Corda Campus. Deze voormalige Philips-site werd in enkele jaren tijd getransformeerd naar een snelgroeiende hightech campus met 220 bedrijven en meer dan 3.000 jobs.

Met de uitbreidingsplannen die heden op tafel liggen, wil men in Hasselt tegen 2020 de kaap van 5.000 jobs bereiken. Vanuit de overtuiging dat Corda een concept is dat kopieerbaar is, zou een spin-off van Corda Campus volgens LRM overwogen kunnen worden.

Zowel LRM als POM Limburg willen de investeringsopportuniteit onderzoeken. Ook de middelen vanuit het LIRES-hefboomfonds vanuit de provincie zouden voor dit initiatief ingezet kunnen worden. Daarvoor is er wel een geschikte locatie en een businessplan nodig.