Gooi die whiteboards maar buiten

Whiteboards, briefkes en dikke stapels papier. In de industrie is het nog steeds vaker regel dan uitzondering. In de industrie is het nu echter tijd voor een inhaalslag.

Trefwoorden: #analyse, #Big Data, #CimPro, #post-it, #software, #Whiteboard

Lees verder

Columns

( Foto: CimPro )

ENGINEERINGNET.BE - Met het verzamelen van big data en slimme toepassingen zijn er met lage investeringen forse besparingen te realiseren. Aarzel dus niet langer en gooi die whiteboards buiten.

Veel operators beginnen hun dienst nog altijd voor een planningsbord waarop de belangrijkste parameters van de productie worden bijgehouden. En vaak vult een operator die parameters aan het einde van zijn dienst nog snel even in, terwijl hij niet exact meer weet wat er enkele uren eerder precies misging.

Bij veel bedrijven komen deze rapportages bij het wekelijkse managementoverleg weer op tafel. Op basis van stapels papier wordt dan vastgesteld hoe lang productielijnen hebben stilgestaan. Maar als het om de werkelijke oorzaken van de stilstand gaat, tast men in het duister.

Meten is weten
Met de huidige technologie is het vrij eenvoudig om de prestaties van alle installaties real time te monitoren. Een operator kan dan via een gebruiksvriendelijke terminal de oorzaak van een storing met een paar sneltoetsen meteen vastleggen.

Deze gegevens kunnen samen met een aantal automatische metingen zoals de lijnstatus en lijnsnelheid worden opgeslagen in een online database. Zo krijgt het management nauwkeurige en correcte informatie over lijnstoringen en kan het adequate maatregelen treffen.

Bijsturen
Grote plasmaschermen op de productievloer die real-time de rendementen tonen, kunnen de operators meteen feedback geven. Bijvoorbeeld over een oververhitte motor of een te lage temperatuur van een te verwerken grondstof.

Een operator kan op basis van die informatie het productieproces bijsturen en meer uitval voorkomen. Daardoor kunnen de prestaties van een installatie sterk worden verbeterd.

Zwakste schakels
Dankzij het verzamelen van de gegevens kunnen ook over een langere termijn rapportages worden gemaakt van de belangrijkste storingsoorzaken. Zo wordt duidelijk waar de zwakste schakels in de fabriek zich bevinden. In de praktijk blijken dat vaak andere installaties te zijn dan eerder door het management werd verondersteld.

Ook blijkt uit dit soort rapportages welke machines meer of preventief onderhoud vereisen. Bij bedrijven die slim zijn gaan monitoren, leidde dat in het verleden niet alleen tot lagere productiekosten, maar ook tot een verminderde productietijd.

Winst vergroten
Een simpele rekensom maakt inzichtelijk hoeveel er te besparen valt. Een productielijn van 10 miljoen euro is geen uitzondering. Met een levenscyclus van tien jaar komt dat neer op een jaarlijkse afschrijvingspost van 1 miljoen euro, zeg maar 500 euro per uur.

Een stilstaande productielijn brengt dat bedrag bij lange na niet op. Opgeteld met de kosten van een ‘werkloze’ operator, verloren productie en te late leveringen leidt dat tot forse verliezen per uur. De investeringen zijn doorgaans erg snel terugverdient. Door de whiteboards buiten te gooien en over te stappen op een slim monitoringssysteem is dus snel veel winst te behalen.


door Marcel Laes, Algemeen Directeur en medeoprichter van CimPro

Over CimPro
CimPro is leverancier van lijnmonitoringssystemen. Dat zijn systemen die bestaan uit goed integreerbare standaardproducten die op industriële standaarden zijn gebaseerd. Een toenemend aantal leveranciers van industriële besturingssystemen conformeert zich aan deze standaarden.

Hierdoor zijn steeds meer producten van verschillende fabrikanten onderling uitwisselbaar. CimPro levert hard- en software, consultancy, opleidingen, technische ondersteuning en after sales. Tot haar klantenkring behoren onder meer AkzoNobel, Dana Spicer en Starbucks.