Tomaten groeien op restwater van suikerbieten

In het Nederlandse glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland wordt restwater van een suikerfabriek vanaf het najaar omgezet naar zoet water voor de teelten in de kassen en ondergronds opgeslagen.

Trefwoorden: #Aquifer Storage and Recovery, #ASR, #Dinteloord, #glastuinbouw, #Nieuw Prinsenland, #ondergronds, #restwater, #suikerbiet, #Suiker Unie, #tomaat, #tuinbouw, #waterbergingssysteem

Lees verder

Techniek

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Suiker Unie en de Tuin­bouw­ont­wikke­lings­maat­schappij ontwikkelen in de Nederlandse plaats Dinteloord sinds 2010 het agri- en foodcluster ‘Nieuw Prinsenland’. Een cluster van 50 hectare bedrijventerrein en 200 hectare glastuinbouw voor de teelt van onder andere tomaten en aubergines.

Continue beschikbaarheid van een zeer goede en betrouwbare kwaliteit zoet water is essentieel voor de tuinders. Door beperkte zoet wateraanvoer en brak grondwater in de omgeving is dat lastig te realiseren. Ondanks dat al het hemelwater wordt opgevangen in bovengrondse bassins, bleef in droge perioden een fors zoet watertekort bestaan.

Suiker Unie verwerkt van september tot januari ruim 3 miljoen ton suikerbieten tot suiker, een proces waarbij veel water vrijkomt. Een suikerbiet bestaat immers voor driekwart uit water. Een deel van dit restwater wordt nu gezuiverd tot hoogwaardig zoet water en is beschikbaar voor de tuinders als aanvullende gietwaterbron.

De vraag was echter hoe deze grote hoeveelheid water op te slaan in een vol gebouwde omgeving, tot het moment van vraag. Er is daarom voor Aquifer Storage and Recovery gekozen: ondergrondse waterberging in brakke grondlagen.

Dit maakt het mogelijk het hoogwaardige zoet water beschikbaar te houden tot de momenten van vraag naar gietwater bij de lokale glastuinbouw. Het ondergrondse waterbergingssysteem voorziet jaarlijks in 300.000 m³ aanvullend gietwater.

Het water wordt met acht ASR-putten in de ondergrond opgeslagen. In tijden van droogte leveren deze putten via een ringleiding per uur 200 m3 gietwater aan de lokale tuinders. Naast levering aan de glastuinbouw wordt het gezuiverde water ook gebruikt door de suikerfabriek.

De waterberging is in coöperatieve eigendom van de tuinders. Onderzoek en ontwikkeling ervan zijn mede gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Europese Horizon 2020 onderzoeksproject SUBSOL.