Omzetgroei van 10% voor imec

De totale omzet van imec bedroeg in 2017 meer dan 546 miljoen euro, een stijging met bijna 10%. De fusie met iMinds leidde tot een uitbreiding van het dienstenaanbod en technologieportfolio.

Trefwoorden: #fusie, #imec, #Iminds, #Internet of Things, #nanotechnologie, #omzet, #omzetstijging

Lees verder

Techniek

( Foto: imec )

ENGINEERINGNET.BE - 2017 was het jaar waarin het nieuwe 5-jaarlijkse convenant met de Vlaamse overheid werd ondertekend. In dit nieuwe convenant werd de jaarlijkse subsidie verhoogd van ongeveer 76 miljoen euro naar 108 miljoen euro.

Met deze bijkomende middelen zet imec extra in op lange termijnonderzoek waarmee onze toppositie in de wereld kan gehandhaafd worden, en op initiatieven voor lokale innovatie.

Luc Van den hove, algemeen directeur en CEO van imec: “Wij zijn niet alleen wereldleider in onze vakdomein, we hebben ook een belangrijke impact op de Vlaamse economie.”

Uit een onafhankelijke impactstudie die door Idea Consult uitgevoerd werd, blijkt dat imec in 2016, na de merger met iMinds, uitgegroeid is tot een tewerkstellingspool met bijna 8.900 jobs. Uit de impactstudie bleek ook dat de fiscale terugvloei naar de overheid in 2016 318 miljoen euro bedroeg.

Van den hove: “Vlaamse bedrijven komen niet alleen naar ons voor hoogtechnologisch onderzoek, maar vooral voor hun chipontwerpen, voor de ontwikkeling en het testen van innovatieve producten waarbij technologie het verschil maakt, of voor de productie van lage volumes gespecialiseerde chips.

imec investeert ook in initiatieven die expliciet gericht zijn op het Vlaamse ecosysteem. Zo is er het imec.icon onderzoeksprogramma waarbinnen Vlaamse academische en industriële partners samenwerken aan een welbepaalde innovatie.

Om nog beter te kunnen inzetten op de oprichting van spin-offs en tech start-ups werden vorig jaar de venturing initiatieven verder versterkt (imec.xpand fonds en imec.istart).

Na de fusie met iMinds werd de portfolio uitgebreid met nieuwe onderzoeksactiviteiten. Zo werd in 2017 het city-of-things programma gelanceerd, waar sensor- en chiptechnologie gecombineerd wordt met expertise in software en apps om oplossingen te ontwikkelen voor een duurzame en toekomstgerichte slimme stad waarbij burger en beleid nauw betrokken worden.

Binnen het ichange-onderzoeksprogramma werken experts in draadloze sensoren samen met de collega’s van imec.livinglabs en sociologen van SMIT (een onderzoeksgroep aan de VUB) om mensen aan te zetten tot een duurzame gedragsverandering die hun gezondheid ten goede komt.

En in het domein van slimme mobiliteit werd bijvoorbeeld het onderzoek naar geavanceerde technologieën zoals LIDAR gecombineerd met beeldverwerking en -beeldinterpretatie om oplossingen te ontwikkelen voor de zelfrijdende auto.

Soft- en hardware-expertise worden gecombineerd om doorbraken te realiseren in artificiële intelligentie. Zo worden zelflerende chips gerealiseerd die gebaseerd zijn op de werking van de hersenen en algoritmes voor gedistribueerde machine learning.

Daarnaast wordt ook baanbrekend onderzoek verricht naar cyber security: door gebruik te maken van kleine variaties tijdens de chipproductie heeft elke chip een unieke vingerafdruk. Zo kunnen chips op een eenvoudige manier geïdentificeerd worden, waardoor internet-of-things applicaties veel veiliger gemaakt kunnen worden.


Enkel kerncijfers voor 2017:

  • 4.010 medewerkers
  • 88 nationaliteiten
  • 191 Europese octrooiaanvragen
  • 2.159 wetenschappelijke publicaties in 2016
  • vernieuwing van het ISO900I-certificaat
  • 98 spin-offs