Havens van Antwerpen en Zeebrugge onderzoeken samenwerking

Deloitte en Laga gaan in opdracht van de havenbesturen van Zeebrugge en Antwerpen onderzoeken of een samenwerking tussen de beide haven tot de mogelijkheden behoort.

Trefwoorden: #Antwerpse haven, #haven, #haven van Zeebrugge, #logistiek, #onderzoek, #samenwerking

Lees verder

nieuws

( Foto: Port of Zeebrugge )

ENGINEERINGNET.BE- Al sinds begin dit jaar worden er constructieve gesprekken gevoerd tussen de havenbesturen van Zeebrugge en Antwerpen in het kader van een mogelijke samenwerking.

Deze hebben recent geleid tot het gezamenlijk opstarten van een onderzoek waarbij de lopende vormen van samenwerking geëvalueerd worden en de mogelijke meerwaarde rond alle mogelijke vormen van samenwerking voor beide havens geobjectiveerd wordt.

Een samenwerking is maar aan de orde als beide havens hier versterkt uitkomen. De complementariteit en synergievoordelen tussen beide havens vormen hierbij het uitgangspunt.

Het complementariteitsonderzoek zal naar schatting worden afgerond in het eerste kwartaal van 2019.