Antwerps warmtenet Backbone Zuid ontvangt 15,9 miljoen euro

Vlaams minister van energie Bart Tommelein heeft voor 15,9 miljoen euro investeringssteun toegekend aan een groot transportnet voor warmte: Backbone Zuid in Antwerpen.

Trefwoorden: #Backbone Zuid, #Bart Tommelein, #groene energie, #investeringssteun, #ISVAG, #verbrandingsoven, #warmtenet

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen Vimeo - ISVAG )

ENGINEERINGNET.BE - Met de investeringssteun zal een warmtetracé worden aangelegd vanaf de afvalverbrandingsoven ISVAG (van waar de restwarmte afkomstig is) in Wilrijk tot aan de nieuwe wijk op het Antwerpse Zuid. Ook enkele bedrijven in de buurt zullen hierop aansluiten.

Het bestaande warmtenet op Nieuw Zuid wordt in eerste instantie gevoed met aardgas. Dankzij het warmtenet Backbone Zuid wordt in de toekomst overgeschakeld op restwarmte van ISVAG.

De getransporteerde warmte zou circa 75 GWh per jaar bedragen. 40% daarvan zal dienen voor de verwarming van woningen, 60% gaat naar bedrijven in de buurt. De totale investering bedraagt 40,8 miljoen euro.

Op termijn zou er een ondergrondse ‘ruggengraat’ door Antwerpen lopen waarop verschillende kleinere warmtenetten kunnen worden aangesloten. Antwerpen heeft een afvalverbrandingsoven in het noorden en het zuiden van de stad, die het hele warmtenet zouden kunnen voeden.