VITO en FWO tekenen samenwerkingprotocol

Vanaf 2019 gaan VITO en FWO elk jaar vier predoctorale mandaten financieren. Het zal gaan om telkens twee mandaten aspirant fundamenteel onderzoek en twee aspirant strategisch basisonderzoek

Trefwoorden: #beurs, #FWO, #postdoctoraal onderzoek, #samenwerking, #subsidie, #VITO

Lees verder

research

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE - De beurzen worden toegekend aan jonge, beloftevolle onderzoekers die door een FWO-panel geselecteerd zijn voor een mandaat, wat gelet op de gelimiteerde slaagkans niet kan worden gefinancierd.

Het onderzoeksvoorstel van deze kandidaat-aspiranten moet passen binnen de onderzoeksthema’s van VITO, duurzame chemie, energie, gezondheid, landgebruik of materialenbeheer. Het VITO-FWO predoctoraal mandaat duurt twee jaar en kan, in geval van een positieve evaluatie, met twee jaar worden hernieuwd.

Met de verderzetting en verruiming van de VITO-FWO-mandaten voor jonge onderzoekers willen beide organisaties een extra impuls geven aan fundamenteel en strategisch basisonderzoek waaraan meerdere instellingen samenwerken.

De onderzoekers dienen immers, in lijn met de FWO-regelgeving, ook telkens verbonden te zijn aan een Vlaamse universiteit of als postdoc aan een Vlaamse universiteit, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, de Vlerick Business School, de Antwerp Management School of de Hogere Zeevaartschool.

Daarnaast blijven beiden ook de twee postdoctorale mandaten VITO-FWO financieren.


Op de foto:
Hans Willems (secretaris-generaal FWO), Willy Verstraete (FWO-voorzitter), Ingrid Vanden Berghe (VITO-voorzitter) en Dirk Fransaer (gedelegeerd bestuurder VITO).