Balans op hoogspanningsnet met decentraal en (duurzaam) elektrisch vermogen

TenneT gaat onderzoeken of het mogelijk is met decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen deel te nemen aan de markt voor balans tussen vraag en aanbod op het hoogspanningsnet.

Trefwoorden: #aFRR, #balans, #decentraal, #duurzaam, #elektrisch vermogen, #Engie, #Enova, #Escozon & Energie Samen, #hoogspanningsnet, #markt, #Nederland, #Next Kraftwerke & Jedlix, #regelvermogen, #Scholt Energy & Enervalis, #Sympower, #TenneT, #Vandebron

Lees verder

Techniek

( Foto: TenneT )

ENGINEERINGNET.BE - Dit is de markt voor zogenoemd aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve), ook bekend als regelvermogen. Partners in het project zijn: Engie, Enova, Escozon & Energie Samen, Next Kraftwerke & Jedlix, Scholt Energy & Enervalis, Sympower en Vandebron.

Bronnen waaruit de pilotpartijen regelvermogen willen leveren zijn bijvoorbeeld windenergie, zonneparken, WKK's, warmtenetten, elektrische auto's, elektrische boilers en elektrische pompen.

Tot op heden vindt het regelen van de balans vooral plaats door middel van conventionele elektriciteitscentrales. In de toekomst wordt ondersteuning vanuit decentrale bronnen belangrijker. Ter voorbereiding op deze toekomst start TenneT deze pilot.

Om de juiste data tussen leveranciers van flexibel vermogen voor balanshandhaving en TenneT te kunnen uitwisselen, worden nieuwe datacommunicatietechnologieën getest. Ook gaan de pilotpartijen en TenneT zich buigen over geschikte methoden voor verificatie van de aFRR-levering uit een pool van duurzame decentrale bronnen.

TenneT is verantwoordelijk voor de balanshandhaving van het hele Nederlandse elektriciteitsnet. De vraag naar en het aanbod van elektriciteit moeten altijd in evenwicht zijn. TenneT realiseert dit door het afroepen van verschillende balansproducten, zoals FCR, aFRR en mFRR. Dit zijn voor de gehele EU gestandaardiseerde productnamen.

FCR wordt gebruikt voor corrigeren van balansverstoringen binnen enkele seconden tot 15 minuten. aFRR en mFRR worden gebruikt om vraag en aanbod in een tijdframe van een kwartier tot uren te ondersteunen. Dit ter opvang van bijvoorbeeld een uitgevallen centrale of een verkeerde verwachting van de hoeveelheid wind- of zonne-energie.

Het inzetten van alternatieve bronnen in de aFRR-markt is met de huidige specificaties en communicatietechnologie nog niet altijd mogelijk. Het doel van TenneT voor deze pilot is het onderzoeken en reduceren van barrières om regelvermogen op basis van decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen aan te bieden.