Werkgevers blijven optimistisch en plannen aanwervingen

Uit de nieuwste ManpowerGroup Barometer blijkt dat de werkgevers optimistisch gestemd zijn en zelf meerdere aanwervingen plannen. De vraag is of ze kandidaten zullen vinden.

Trefwoorden: #barometer, #enquête, #ManpowerGroup, #prognose, #tewerkstelling, #vacatures, #werkgever

Lees verder

HR

ENGINEERINGNET.BE - Volgens deze barometer zou het klimaat op de arbeidsmarkt in de loop van het vierde kwartaal van 2018 gunstig moeten blijven.

Van de 750 Belgische werkgevers die eind juli door ManpowerGroup werden bevraagd, plant 8% hun personeel tegen het einde van het jaar uit te breiden, terwijl slechts 2% een inkrimping van het personeelsbestand voorziet. 87% van hen voorzien geen wijzigingen.

Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose de bemoedigende waarde van +6, de hoogste waarde sinds het 1e kwartaal van 2017.

Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux: "De Belgische werkgevers behouden de intentie om het personeelsbestand in het vierde kwartaal uit te breiden. De uitdaging zal echter zijn de gezochte kandidaten te vinden terwijl meer dan één Belgische werkgever op drie geconfronteerd blijft met het tekort aan talent."

De tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal zijn positief in de drie gewesten van het land. In Brussel (+7) zou de wervingsactiviteit het grootst moeten zijn. Ook de Waalse werkgevers (+6) tonen zich optimistisch en geven hun hoogste wervingsintenties aan sinds het 2e kwartaal 2016. In Vlaanderen blijft het vertrouwen van de werkgevers vrij stabiel (+5).

In negen van de 10 bevraagde sectoren plannen de werkgevers een wervingsactiviteit in de loop van het vierde kwartaal. De werkzoekenden zouden voordeel moeten kunnen halen uit tal van opportuniteiten in de sector Bouw (+9) en in de sector Financiën, verzekeringen, vastgoed en diensten (+9). De tewerkstellingsvooruitzichten zijn ook bemoedigend in de sectoren Maakindustrie (+8), Landbouw en visserij (+8) en in de Horeca (+7).

De wervingsintenties zijn eveneens positief in de sectoren Extractieve industrieën (+6), Transport en logistiek (+5) en de Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+4).

Net als in de vier vorige kwartalen zijn de werkgevers in de sector Groot- en detailhandel (+1) heel wat voorzichtiger, terwijl de werkgevers in de sector Elektriciteit, gas en water als enigen zeer licht negatieve wervingsintenties (-1) aangeven.


(infographics: ManpowerGroup)