Aansluiting Norther Offshore windpark met vasteland gestart

Om het Norther Offshore windpark te verbinden met het Belgische elektriciteitsnetwerk moet een kabel van 24 kilometer lang geïnstalleerd worden. Onlangs startten deze werken in Zeebrugge.

Trefwoorden: #hoogspanningskabel, #kabellegmachine, #Noordzee, #Norther, #offshore windpark, #windenergie, #Zeebrugge

Lees verder

Nieuws

( Foto: Norhter )

ENGINEERINGNET.BE - Na de installatie van het hoogspanningsstation op zee half augustus is de aanleg van deze kabel de volgende stap.

Het is het kabellegschip Nexus dat de 24 kilometer lange kabel op de zeebodem legt en daarna op diepte laat leggen door een speciaal uitgeruste graafmachine.

Een kabellegponton neemt op 4 kilometer voor de kustlijn de kabelinstallatie in het ondiep water over en brengt de kabel verder aan land in Zeebrugge. Nabij de kustlijn wordt de kabel begraven door een mechanische graafmachine op rupsbanden (Nessie II) van Duitse makelij. Mobiele kranen leggen de laatste 450 meter kabel aan op het strand.

Met de exportkabel wordt Norther rechtstreeks verbonden met het nieuwe hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge. Zo vloeit de opgewekte energie van het grootste windpark van België in het stroomnet.

Norther bouwt momenteel de funderingen voor de 44 windturbines, die operationeel zullen zijn vanaf het derde kwartaal van 2019.