EU versnelt de digitale transformatie van de Europese agrifood sector

Het SmartAgriHubs-project gaat een uitgebreid pan-Europees netwerk van digitale innovatiehubs bouwen, waarvoor de Europese Unie 20 miljoen euro cofinanciering beschikbaar stelt.

Trefwoorden: #agrifood, #boeren, #cofinanciering, #Competence Centres, #digitaal, #EU, #Europa, #Europese Unie, #innovatiehubs, #Internet of Food and Farm, #SmartAgriHubs, #transformatie

Lees verder

nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Er is al een groot netwerk van 140 digitale innovatiehubs door voort te bouwen op bestaande projecten en ecosystemen, zoals Internet of Food and Farm. SmartAgriHubs gaat nu lokale digitale innovatiehubs en 2.000 Competence Centres in Europa verder versterken en verbinden.

De digitale innovatiehubs zijn afgestemd op negen regionale clusters, onder leiding van organisaties die nauw verbonden zijn met nationale of regionale digitaliseringsinitiatieven en fondsen.

De verwachting is dat bij 4.000 experimenten ruim 2 miljoen boerenbedrijven worden betrokken, waardoor het digitaliseringsproces dichter bij de specifieke behoeften van de boeren komt. Het begrijpelijk en toegankelijk maken van digitalisering staat centraal in het project, om zo boeren en hun bedrijven te helpen in het neerzetten van echte en haalbare resultaten.

SmartAgriHubs bestaat uit een uitgebreid netwerk van start-ups, KMO’s, dienstverleners, technologie-experts en eindgebruikers. Het project is op 1 november 2018 gestart en heeft een looptijd van vier jaar.

Het project streeft naar een onderling verbonden ecosysteem waarin belanghebbenden samenwerken in de verschillende fasen van innovatie, van vroeg onderzoek tot toepassing op boerderijen.

Er komt onder meer een catalogus voor agrarische ondernemers waarin bestaande ervaringen met digitale technologie in kaart worden gebracht om zo de beste ervaringen onderling uit te wisselen.

Eindgebruikers uit de agrosector vormen de kern van het project en de drijvende kracht achter de digitale transformatie.

Ook vormt het bevorderen van de dialoog tussen belanghebbenden en het verstrekken van tijdige informatie over vorderingen en behaalde resultaten de kern van de communicatieactiviteiten van het project.

Om het publiek te betrekken, te trainen en te informeren, zal door SmartAgriHubs in de komende periode verschillende instrumenten worden ontwikkeld.