Innovatie door gebruik van satellietbeelden in landbouw

De Vlaamse overheid heeft een opdracht uitgeschreven voor de ontwikkeling van een ‘proof of concept’ rond het gebruik van satellietbeelden in de landbouw, om de oogstopbrengst te verhogen.

Trefwoorden: #aardappelen, #aardobservatie, #algoritme, #code, #Copernicus, #data, #gegevens, #gewas, #grasland, #landbouw, #maïs, #oogstopbrengst, #opdracht, #open source, #overheid, #perceel, #PIO, #satelliet, #schade, #suikerbieten, #Vlaams, #Vlaanderen, #vlas, #wintergerst, #wintertarwe

Lees verder

Nieuws

( Foto: ESA - P. Carril )

ENGINEERINGNET.BE - Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en het Departement Landbouw en Visserij hebben deze opdracht uitgeschreven. Dit om te onderzoeken of de opbrengst van landbouwgewassen per perceel met satellietbeelden is te bepalen.

Een objectieve bepaling van de opbrengsten kan de Vlaamse overheid en andere instanties, zoals verzekeraars en gemeenten, helpen bij de afhandeling van schadedossiers in de landbouw.

Voor de landbouwer bevatten de satellietbeelden een schat aan gegevens die toelaten de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Het idee zal worden getest op de volgende gewassen: grasland, maïs, wintertarwe, aardappelen, suikerbieten, wintergerst en vlas.

De satellietbeelden zijn publiek beschikbaar dankzij Europese investeringen in het netwerk van aardobservatie-satellieten, genaamd Copernicus. Binnen het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid spoort Europa overheden aan om de mogelijkheden van deze satellietdata maximaal te benutten.

Het Departement Landbouw en Visserij beschikt over een percelendatabank van alle Vlaamse landbouwpercelen die de opdrachtnemer als basis voor de opbrengstbepaling per perceel gebruikt.

De Vlaamse overheid verwacht van de opdrachtgever dat deze maximaal gebruik maakt van open-source componenten en dat de code van de ontwikkelde algoritmes wordt opgeleverd.

De opdracht valt binnen het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, waar jaarlijks vijf miljoen euro beschikbaar voor is.

Op woensdag 27 februari wordt een infosessie georganiseerd door de Vlaamse overheid, waarop uitleg bij het bestek wordt verschaft.