’Gigawatt Elektrolysefabriek’ staat in de steigers

TNO en partners werken samen om de productie van duurzame waterstof naar een industrieel niveau te tillen, waarvoor een schaalvergroting nodig is met een factor duizend.

Trefwoorden: #DOW Chemical, #duurzaam, #elektrolysefabriek, #fabriek, #Gasunie, #Gent, #gigawatt, #North Sea Port, #Nouryon, #OCI Nitrogen, #Shell, #Sustainable Process Technology, #TNO, #warmte, #waterstof, #windenergie, #Yara, #zonne-energie, #zuurstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - De huidige waterstofproductie bedraagt in Nederland bijvoorbeeld zo'n 800.000 ton per jaar, wat vooral wordt gebruikt voor de productie van ammoniak en kunstmest, de raffinage sector en de chemie. Deze waterstof is gebaseerd op aardgas.

Voor vervanging door duurzame waterstof zijn meerdere elektrolysefabrieken van GW-grootte nodig. Duurzame waterstof is te maken via elektrolyse van water, met elektriciteit uit bijvoorbeeld wind en zon.

Deze fabrieken kunnen ook bijdragen aan een toekomstige flexibele energie-infrastructuur met waterstof als energiedrager.

Momenteel tellen industriële installaties voor de elektrolyse van water enkele megawatts. Een fabriek met een vermogen van een gigawatt omvat dus honderden elektrolysers.

Het Gigawatt Elektrolyser project gaat de technologische knelpunten in kaart brengen bij het opschalen van grote aantallen elektrolyse-cellen in een geïntegreerde fabriek.

Daarbij is het belangrijk dat de fabriek gemakkelijk kan op- en afschalen vanwege de variaties in de levering van elektra. De fabriek neemt dit immers af van wind- of zonneparken. Ook is het doel om bijproducten als warmte en zuurstof te benutten.

De kosten van zo'n fabriek moeten van het huidige bedrag van 1 miljard euro naar 350 miljoen euro worden teruggebracht, om het concurrerend te maken met waterstof uit aardgas.

Coördinator van dit project is het Institute for Sustainable Process Technology, met ondersteuning van TKI Energie & Industrie. Partners zijn onder andere Nouryon, Shell, Yara, OCI Nitrogen, Gasunie, DOW Chemical, Ørsted, Frames, TNO, Universiteit Utrecht en Imperial College London.

De volgende stap is te toetsen hoe een GW elektrolysefabriek past in een industriële omgeving, en hoe de locatiekeuze de kostprijs van de fabriek beïnvloedt.

Hiertoe worden case-studies uitgevoerd in samenwerking met de industrieregio's rond Vlissingen-Terneuzen-Gent, Rotterdam, Amsterdam, Delfzijl en Geleen.

Partners hierin zijn onder meer Deltalinqs, Port of Rotterdam, North Sea Port, Smart Delta Resources, USG/Chemelot en Tata Steel.