De toekomst is aan duurzame koolstofarme energieproductie

In Antwerp Expo wordt op 4 juni het Energie Platform Vlaanderen georganiseerd. Hier kunnen stakeholders elkaar ontmoeten en komen verschillende voorname bestuurders aan het woord.

Trefwoorden: #energie, #Energie Platform

Lees verder

Nieuws

( Foto: Management Producties )

ENGINEERINGNET.BE - Het energiebeleid zal de komende jaren flink moeten veranderen, evenals de bronnen voor het opwekken van energie.

De bewustwording dat het anders moet en anders kan is er. De industrie, als grootverbruikers van energie, en de energiesector slaan dan ook de handen ineen.

“We moeten af van het gebruik van fossiele brandstoffen. De toekomst is aan duurzame koolstofarme energieproductie, decentraal opgewekt - waarbij verbruikers tegelijkertijd ook producenten worden - en dat moeten we realiseren met zijn allen samen. Dit kan alleen door volop in te zetten op innovatie. Zo creëren we een welvarende economie en blijven we met België een pionier. Samen en zonder verder uitstel moeten we hier nu echt werk van maken.” aldus Christophe Galimont van Eneco en spreker op 4 juni.

Dat er technisch veel mogelijk is, spreekt voor zich. Alleen schaalgrootte is daarbij noodzakelijk om echt substantieel bij te kunnen dragen aan verduurzaming. Samenwerken in de keten is dan essentieel.

Een gezamenlijke visie op de uitdagingen van de energietransitie. Hoe gaan we de gestelde doelen halen vanuit het perspectief van de industrie en de energiesector. In welke innovaties in energieproductie, -distributie en -opslag investeren we? Hoe kunnen we de extra investeringen dragen om CO2 verder uitstoot te reduceren, af te vangen en te hergebruiken? Is groene waterstof de brandstof van de toekomst?


Promotiecode
Op www.energieplatform.be vindt u het programma en kunt u een plaats reserveren. Lezers van onze website vullen op het online inschrijfformulier de promotiecode EN50 in voor een korting op de inschrijvingskosten van 50 euro.