Belgisch nucleaire beveiligingsregime zeer robuust

Na een missie uitgevoerd door nucleaire experten en experten van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), bleek dat het Belgische nucleaire beveiligingsregime zeer robuust is.

Trefwoorden: #FANC, #Internationaal Atoomenergieagentschap, #nucleaire installatie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Tijdens de missie werden ook een aantal goede praktijken geïdentificeerd die als voorbeeld kunnen dienen voor andere lidstaten van het IAEA en die hen kunnen helpen bij het versterken van hun nucleaire beveiligingsactiviteiten.

IPPAS (International Physical Protection Advisory Service) is een dienst die wordt aangeboden door het IAEA om lidstaten te helpen bij het versterken van hun nucleaire beveiligingsregime en van de fysieke beveiliging.

Dat omvat een hele reeks maatregelen die moeten bijdragen tot de bescherming van radioactieve stoffen en van nucleaire inrichtingen en transporten tegen sabotage, diefstal en andere kwaadwillige daden. De beveiligingsmaatregelen kunnen van administratieve, organisatorische of technische aard zijn.

Tijdens een IPPAS-missie stuurt het IAEA een team van internationale deskundigen uit om het beveiligingsregime van een lidstaat te onderwerpen aan een peerreview. Daarbij onderzoeken de internationale deskundigen in hoeverre de nationale regelgeving en praktijk overeenstemmen met de internationale richtlijnen.

De peerreview resulteert in een rapport dat een overzicht geeft van de good practices in de lidstaat en dat aanbevelingen en suggesties formuleert voor verbeteringen op zowel nationaal niveau (wet- en regelgeving, interacties tussen de verschillende overheden, …) als operationeel niveau (implementatie van de regelgeving door de exploitanten).

De IPPAS–opvolgingsmissie, die in België van 10 tot 21 juni 2019 plaatsvond, werd gecoördineerd door het FANC in samenwerking met Bel V, de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO), het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD), de Federale en Lokale Politie, het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), het ministerie van Defensie, het Coördinatie- en Crisiscentrum en de nucleaire exploitanten.

Zoals de naam het reeds aangeeft, betrof het een opvolgingsmissie, waarbij het IAEA bekeek hoe België de aanbevelingen en suggesties inzake nucleaire beveiliging van de laatste IPPAS-missie van 2014, had uitgevoerd.

Anderzijds werden via deze missie ook de nieuwe veiligheidsmaatregelen inzake nucleaire beveiliging geëvalueerd. Het gaat dan om de maatregelen die de laatste vijf jaar op nationaal niveau en binnen de verschillende nucleaire inrichtingen werden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Wat betreft de nucleaire inrichtingen was er tijdens deze missie bijzondere aandacht voor de implementatie van fysieke beschermingsmaatregelen bij de kerncentrale van Tihange en bij het onderzoekscentrum SCK-CEN in Mol.


(bron: FANC)