Schaaf je kennis over stoom bij tijdens de stoomcursus 2020

In tal van industriële sectoren wordt stoom als warmtedrager voor diverse productieprocessen gebruikt. We denken daarbij aan de chemische sector, maar o aan de voedings- en textielindustrie.

Trefwoorden: #cursus, #Energik, #opleiding, #stoom

Lees verder

nieuws

( Foto: Energik )

ENGINEERINGNET.BE - In een aantal gevallen wordt stoom ook gebruikt voor de mechanische aandrijving van bijvoorbeeld ventilatoren of voor elektriciteitsproductie, al dan niet met warmtekrachtkoppeling (WKK).

Bij de toepassing van stoom moet rekening worden gehouden met steeds strengere eisen op het vlak van de veiligheid en de impact op het milieu (afvalwater, emissies of vast afval). Dat vertaalt zich in stijgende investerings- en werkingskosten.

Zowel vanuit economisch als milieutechnisch standpunt is een optimale energie-efficiëntie in ieder geval van essentieel belang. Energie is immers een belangrijke kostenpost. De recente schommelingen van de energieprijzen hebben dit effect onderstreept en dit zal in de toekomst ongetwijfeld nog versterkt worden.

Daarom heeft Energik in samenwerking met de Universiteit Gent en met de steun van het Vlaams Energieagentschap een "Platform voor Duurzaam Stoomgebruik" opgericht. Het maatschappelijk doel is om duurzaam en efficiënt stoomgebruik te promoten.

Om deze reden wordt ook dit jaar opnieuw een stoomcursus georganiseerd. Deze opleiding, gegeven door experts, zal gespreid worden over drie lesnamiddagen (zie hieronder).


Klik hier voor meer info en inschrijving

Dit zijn de verschillende cursusdagen:

  • Dinsdag 17 maart 2020: Productietechnologie / Veiligheid & wetgeving.
  • Dinsdag 31 maart 2020: Exploitatie, ‘measuring/monitoring’, kostprijsberekening, stoomdistributienet en waterbehandeling.
  • Vrijdag 24 april 2020: Bedrijfsbezoek (13u00-17u00) Armstrong International met demonstratie ‘Glazen Stoomsysteem’.