Toekomstvisie over artificiële intelligentie volgens Europese Commissie

De Europese Commissie presenteerde onlangs een toekomstvisie over artificiële intelligentie. Er is actie nodig zich op de Al wereldkaart te zetten, maar te veel aan regelgeving is niet goed.

Trefwoorden: #Agoria, #artificiële intelligentie, #Europese Commissie, #maakindustrie, #regelgeving

Lees verder

Nieuws

( Foto: phonlamaiphoto - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Technologiefederatie Agoria voerde een een grondige analyse uit van de strategie, die de Europese Commissie voorstelde.

De visie vertrekt van een Al-actieplan met een extra investering van 20 miljard euro over tien jaar. De technologiefedereatie is hierbij ongerust over de gevolgen van mogelijke nieuwe regelgeving voor de Belgische bedrijven.

De algemene gegevensverordening zit nog vers in het geheugen en dit was en is voor kmo's nog altijd iets complex. Agoria wil geen nieuwe GDPR-achtige regels. Er heerst ongerustheid, zeker bij kleine en middelgrote bedrijven, dat deze nieuwe wetgeving tot onevenredige kosten en administratieve lasten zal leiden.

In België zien we dat zowel grote als kleine bedrijven met beide handen de Al-opportuniteit grijpen. We moeten nu vooral vermijden dat een ontluikende Europese Al-industrie vroegtijdig zou gefnuikt worden, wat een ongewild resultaat zou zijn van de goede voornemens van de Europese Commissie.

De Europese Commissie maakt alvast duidelijk dat ze niet alle toepassingen van Al wil reguleren. Europa ziet in dat er aan verschillende Al-systemen verschillende risico's verbonden kunnen zijn. Zo is het discriminatierisico dat verbonden is aan een Al-toepassing voor de monitoring van een machine veel lager dan het risico voor een Al­ toepassing die in een aanwervingsproces gebruikt wordt.

Het witboek van de Europese Commissie (downloadlink onderaan) wijst er op dat Europa nummer één is in Al-toepassingen voor de maakindustrie. Agoria pleit er sterk voor om Al toepassingen in een B2B bedrijfscontext zo weinig mogelijk te reguleren omdat hier de vermelde risico's duidelijk lager zijn dan bij menselijke toepassingen.

Maar zelfs in dit domein kan Al een positieve impact hebben. Misschien kan een slim algoritme de manager helpen bij de aanwervingen precies zorgen voor meer objectiviteit en minder vooroordelen dan 'menselijke intelligentie'.

Het witboek bevat ook heel wat voorstellen betreffende de noodzaak van transparantie en menselijke controle op Al­ systemen.Het is logisch dat er bepaalde zaken vastgelegd worden voor systemen met een hoog risico, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Maar hier moet er gestreefd worden naar een gezonde balans tussen transparantie en realisme van implementatie.

Het is dus vooral van belang dat er bij de verdere evolutie van deze wetgeving geluisterd wordt naar de betrokken partijen en bedrijven. Agoria gaat dan ook in op de oproep van de Commissie tot feedback op het witboek.


Download hier het witboek van de Europese Commisie over artificiële intelligentie.