Nederlands contract voor consortium Jan De Nul en LS Cable

TenneT koos Jan De Nul en LS Cable voor de levering en installatie van hoogspanningskabels die enkele Nederlandse offshore windparken met het elektriciteitsnet aan land zullen verbinden.

Trefwoorden: #hoogspanningskabel, #Jan De Nul, #LS Cable & System, #offshore windpark, #TenneT

Lees verder

Techniek

( Foto: Jan De Nul Group )

ENGINEERINGNET.BE - Zowel Hollandse Kust Noord als Hollandse Kust West Alpha zullen elk verbonden worden door middel van twee hoogspanningskabels van 220 kV.

In totaal zullen dus vier kabels met een totale lengte van 210 km aansluiten op het Nederlandse elektriciteitsnet ter hoogte van Beverwijk, net ten noorden van de haven van IJmuiden. Eens operationeel zullen deze windparken tot wel 1.400 MW produceren.

Jan De Nul Group zal de kabels transporteren, installeren en beschermen. LS Cable & System zal instaan voor het design en de productie van de kabels.

De offshore installatiewerken zullen plaatsvinden in 2022-23.