Lancering zelfevaluatietool voor intellectueel eigendom

Essenscia heeft een digitaal hulpmiddel ontwikkeld, waarmee binnen het halfuur een goed beeld ontstaat van intellectuele eigendomsrechten van een bedrijf via het beoordelen van uitspraken.

Trefwoorden: #bedrijf, #concurrent, #creativiteit, #digitaal, #Essenscia, #hulpmiddel, #idee, #innovator, #intellectueel eigendom, #onderneming, #portfolio, #rechten, #rendement, #risico, #tool, #vermarkten, #visualisatie

Lees verder

Techniek

( Foto: lculig - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Intellectuele eigendomsrechten vormen een belangrijk element in de bedrijfsvoering, in het bijzonder van ondernemingen wiens succes afhangt van innovatie en creatieve ideeën.

Zonder de bescherming via intellectuele eigendomsrechten zijn de vruchten van innovatie en creativiteit makkelijk te kopiëren en zal een concurrent ze onder eigen naam kunnen vermarkten.

Intellectuele eigendomsbescherming is dus essentieel voor een innovator en entrepreneur om rendement en toegevoegde waarde te halen uit de investeringen in een nieuw innovatief product.

Welke intellectuele eigendomsrechten de meeste aandacht verdienen, zal afhangen van de aard van diensten en producten die een bedrijf aanbiedt, de concurrentiële omgeving en de manier waarop een bedrijf zijn intellectuele eigendomsrechten wil gebruiken.

Een goed beheer van intellectuele eigendom is noodzakelijk om kostenefficiënt de juiste intellectuele eigendomsrechten te creëren, te beheren en te exploiteren alsook om een goede risico-inschatting te maken met betrekking tot rechten van derden om zo eventuele risico’s tijdig en effectief te mitigeren.

Om al deze aspecten van intellectuele eigendom binnen een bedrijf in kaart te brengen, heeft essenscia een digitaal hulpmiddel ontwikkeld. Door een lijst met een honderdtal uitspraken te beoordelen, krijgt een bedrijf binnen het halfuur een goed beeld van hun intellectuele eigendomsrechten en welke de meeste aandacht verdienen.

De tool is makkelijk te gebruiken en behoeft geen speciale voorkennis met betrekking tot intellectuele eigendom.

Aan de hand van een grafische voorstelling wordt aangegeven hoe het portfolio van een bedrijf is samengesteld en hoe dit zich verhoudt tot het gewenste model dat past bij de aard van deze onderneming.

De tool geeft ook een visualisatie beeld van hoe het beheer van intellectueel eigendom verloopt binnen een bedrijf. Deze visuele weergave laat toe om snel te identificeren waar mogelijk bijgestuurd dient te worden.


Klik hier om deze tool te downloaden