Sectorfederatie Agoria hekelt fake news rond 5G

De voorbije weken werden verschillende brandstichtingen gepleegd tegen gsm-masten. Marc Lambotte, CEO van Agoria, roept op tot een neutrale informatiecampagne van de overheid.

Trefwoorden: #5G, #brandstichting, #communicatie, #fake news, #gsm-mast, #straling, #stralingsnorm

Lees verder

Nieuws

( Foto: efks - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Lambotte: “Er is geen enkele aanwijzing dat de uitrol van 5G een risico vormt voor de gezondheid. Hij gaat daarmee ook in tegen complottheorieën dat het coronavirus een gevolg zou zijn van de uitrol van 5G.

Volgens hem is er veel fake news dat de ronde doet. Mensen zijn door corona ongerust over hun gezondheid en daar maken actiegroepen tegen 5G nu zwaar misbruik van. De jarenlange desinformatie over radiostraling en gezondheid heeft er nu toe geleid dat ook in ons land een zendmast in brand werd gestoken.

Lambotte: “Er is een lijn overschreden. Als er straks ook slachtoffers vallen, dragen de actiegroepen een enorme verantwoordelijkheid. Terroristische acties rond 5G moeten streng bestraft worden.”

De sectorfederatie vraagt dan ook dat het Ocad, het orgaan voor de coördinatie van de dreigingsanalyse, de situatie nauwgezet in het oog blijft houden. Op hun website lanceren ze ook een lijst van vragen en antwoorden. Daarnaast roept ze op tot een bredere informatiecampagne door de overheid.

De voorbije weken werden in Europa al 88 gsm-masten in brand gestoken. In het Verenigd Koninkrijk 61, in Nederland 20, in Ierland 3 en in Italië, Tsjechië, Zweden en België telkens 1. Bij ons gebeurde de aanval midden april in het Limburgse Pelt.

Mensen overal in Europa waren zo tijdelijk verstoten van mobiele communicatie, terwijl in deze crisistijd ogenblikkelijk contact met de hulpdiensten een kwestie van leven of dood kan zijn.

De gezondheidsaspecten van radiofrequenties worden al meer dan 25 jaar wetenschappelijk bestudeerd. De ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) is een internationaal samengestelde commissie van neutrale deskundigen met wetenschappelijke achtergrond.

Zij doet aanbevelingen aan de Wereldgezondheidsorganisatie betreffende de bescherming van mensen en milieu tegen de potentieel schadelijke risico's van radiostralen voor mobiele communicatie.

De eerste aanbeveling van de ICNIRP, in de vorm van een emissienorm, dateert van eind vorige eeuw. Nu, 20 jaar en 30.000 wetenschappelijke studies later, heeft de ICNIRP haar aanbevelingen geactualiseerd.

In maart werd de internationale emissienorm van 41,2V/m bevestigd, met een paar aanpassingen om rekening te houden met 5G. De wereldautoriteit bevestigt onomwonden dat 3G, 4G en 5G radiostralen onschadelijk zijn voor de gezondheid wanneer de vooropgestelde normen gerespecteerd worden.

Lambotte: “Om effectief 5G te kunnen uitrollen (meer dan een 5G met beperkte capaciteit), moeten de gewestelijke normen in België worden herzien (vooral in Brussel). Het is logisch dat de normen die worden aanbevolen door de ICNIRP, de WHO en de EU toegepast worden.”


(bron en infographic: Agoria)