Haven Rotterdam stimuleert waterstofeconomie door aanleg infrastructuur

Shell neemt in 2023 een fabriek voor groene waterstof in gebruik in de Rotterdamse haven, gebouwd op een waterstof conversiepark met elektrolysers die een capaciteit tot 250 MW hebben.

Trefwoorden: #aardgas, #binnenvaart, #BP, #brandstof, #CO2, #electrolyser, #Gasunie, #Havenbedrijf Rotterdam, #import, #MW, #Noordzee, #Nouryon, #opslag, #Pernis, #pijpleiding, #raffinaderij, #Shell, #terminal, #waterstof, #windenergie

Lees verder

Techniek

( Foto: Havenbedrijf Rotterdam )

ENGINEERINGNET.BE - De fabriek voor groene waterstof van Shell en de pijpleiding naar de raffinaderij in het Nederlandse Pernis zijn onderdeel van een reeks projecten voor productie, import, gebruik en doorvoer van waterstof waaraan het Havenbedrijf Rotterdam met verschillende partners werkt. Deze projecten passen binnen de recent gepubliceerde visie op waterstof van de Nederlandse regering.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “We versnellen nu de plannen voor aanleg van een publiek waterstofnetwerk in het havengebied. Deze ‘backbone’ voor de Rotterdamse industrie moet tegelijk met de electrolyser van Shell gereed zijn."

"Zo’n hoofdtransportleiding koppelt producenten en afnemers aan elkaar. Daardoor ontstaat er een markt en stimuleren we productie en gebruik van waterstof. Naast productielocaties krijgt Rotterdam op de langere termijn met meerdere waterstofterminals een cruciale rol in de import van waterstof. Het is de energie van de 21e eeuw."

"In Noordwest-Europa kunnen we niet genoeg waterstof produceren, dus veel moet worden ingevoerd. Rotterdam gaat daarin een centrale rol spelen, zoals het nu voor olie doet.”

Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie willen de waterstofleiding gezamenlijk aanleggen en exploiteren. Het definitieve besluit voor de aanleg is gepland in de eerste helft van 2021.

De waterstoffabriek van Shell moet komen op een speciaal bedrijfsterrein dat het Havenbedrijf op de Maasvlakte aanlegt voor electrolysers van verschillende bedrijven. Plan is om een 250 MW electrolyser van BP en Nouryon in 2025 operationeel te hebben. Ook de bouw van kleinere electrolysers - 5 tot 100 MW - wordt overwogen.

Op dat speciale bedrijfsterrein wordt windenergie van de Noordzee gebruikt om waterstof te maken. Het conversiepark ligt aan zee en de daar gemaakte waterstof gaat per pijpleiding naar gebruikers.

Ook wordt door een consortium gewerkt aan een plan voor het maken van zogenoemde blauwe waterstof. In dit H-vision project is het doel om waterstof te maken uit raffinaderij- en aardgas en vrijkomende CO2 op te slaan onder de Noordzee.

Voor het maken van groene waterstof met elektrolyse, is erg veel duurzame stroom nodig en die is in ieder geval de komende tien jaar nog onvoldoende beschikbaar. Een ander project is daarom het realiseren van 2 GW extra wind op zee, speciaal voor het maken van groene waterstof.

Het Havenbedrijf is ook betrokken bij een aantal projecten om waterstof in te zetten als brandstof voor wegvervoer en binnenvaart. Waterstof is ook te gebruiken voor verwarming van kassen en gebouwen, met name voor die locaties waar warmtenetten of -pompen geen oplossing zijn.