Efficiëntere scheepvaartbegeleiding en planning in Antwerpse Haven

Om het verkeer in de haven veiliger en vlotter te laten verlopen, zet Port of Antwerp digitale oplossingen in, alsmede een mobiel team voor toezicht en handhaving en hybride vaartuigen.

Trefwoorden: #app, #begeleiding, #binnenvaart, #digitalisatie, #gps-trackers, #handhaving, #haven, #haveninformatiesysteem, #hybride, #patrouillevaartuig, #planning, #Port of Antwerp, #toezicht, #Vessel Traffic Service, #zeevaart

Lees verder

Techniek

( Foto: Port of Antwerp )

ENGINEERINGNET.BE - De nieuwe dienst Vessel Traffic Service staat in voor scheepvaartbegeleiding van zee- en binnenvaartschepen achter de sluizen. Deze dienst biedt informatie en advies, zoals reistrajecten, weersomstandigheden en mogelijke risico’s.

Ook zet Port of Antwerp in op transparantie en optimalisatie van de scheepvaartplanning. Zo komt er een nieuw team van Port Planners, die zorgen voor een veilige en vlotte planning en afwikkeling van ligplaatsen. Zij houden zo goed mogelijk rekening met diverse actoren, zoals de haven, havenfaciliteiten en havengebruikers.

Er worden nieuwe, mobiele functies gecreëerd om het toezicht en de handhaving te verbeteren. Onder leiding van een Port Authority Supervisor staan Port Authority Officers binnenkort in voor specifieke controletaken in het kader van toezicht en handhaving in het havengebied.

Het team is actief op het water en op het land. Bij incidenten staan zij samen met hulpverleners in voor een veilige afhandeling. De Supervisors en Officers krijgen in de toekomst ook nieuwe hybride patrouillevaartuigen ter beschikking.

Port of Antwerp zet verder nieuwe digitale tools in om haar havenwerking en dienstverlening efficiënter te maken. Het ontwikkelt verschillende nieuwe applicaties, die geconnecteerd zijn met het haveninformatiesysteem APICS.

Het gaat hierbij om een binnenvaartapplicatie waarmee schippers hun elektronische vooraanmelding doen, schutting aanvragen, de beschikbare ligplaatsen in real-time raadplegen en hun (ont-)meer bewegingen registreren. En een applicatie waarmee terminals de planning van zeeschepen ingeven en aanpassen.

Port of Antwerp neemt verder deel aan haven overschrijdende projecten ter ondersteuning van de digitalisatie van de binnenvaart. De tegemoetkoming voor duwvaartondernemingen die hun duwbakken uitrusten met gps-trackers is daar een voorbeeld van.