Ziekenhuizen verlagen CO2-uitstoot met vaten uit gerecycleerd plastic

Brusselse en Vlaamse ziekenhuizen kunnen voortaan kiezen om vaten uit gerecycleerd plastic te gebruiken voor hun risicohoudend medisch afval. Dit leidt tot 51% minder CO2-uitstoot.

Trefwoorden: #gerecycleerde vaten, #Mauser Benelux, #risicohoudend medisch afval, #Suez, #vaten

Lees verder

Nieuws

( Foto: Suez )

ENGINEERINGNET.BE - Risicohoudend medisch afval (RMA) omvat stoffen zoals laboratoriumafval, bloed, bloedderivaten, anatomisch afval en andere.

De vaten waarin dit afval wordt verzameld, moeten voldoen aan uiterst hoge normen qua kwaliteit en stevigheid. Eens ze gevuld zijn, worden ze verzegeld en meteen verbrand om elk veiligheidsrisico uit te sluiten. Tot vandaag werden hiervoor uitsluitend vaten uit virgin plastic gebruikt.

Om de ecologische impact van deze noodzakelijke praktijk zoveel mogelijk te beperken, ging SUEZ samen met partner Mauser Benelux op zoek naar een duurzamere oplossing. Zo hebben ze een RMA-inzamelvat ontwikkeld uit gerecycleerd plastic, dat een veel kleinere ecologische afdruk heeft dan de traditionele: maar liefst 57% minder milieu-impact en 51% minder CO2-uitstoot.

Sinds kort voldoet het vat uit gerecycleerd plastic aan de ADR voorwaarden, dit betekent dat het vat voldoet aan alle nationale en internationale veiligheidsvoorwaarden voor het transport van gevarengoederen over de weg. Het vat wordt vanaf september in gebruik genomen.

Ziekenhuizen, die volledig overschakelen op het nieuwe vat (ze gebruiken ongeveer 450.000 vaten), zullen op deze manier kunnen rekenen op een verminderde CO2-uitstoot van jaarlijks meer dan 955 ton. Ook de milieu-impact kan met 57% dalen.

Ondertussen lopen verschillende ziekenhuizen, zoals Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) en UZ Gent warm voor het project.


ADR is de afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route".