Opinie: ’European Raw Materials Alliance - graven in een al diepe put?’

"De EU-strategie richt zich te eenzijdig op het heropstarten van ontginning in Europa en groei van verbruik. Meer doen met minder materiaal is veel beter," aldus Prof. Karl Vrancken (VITO).

Trefwoorden: #AI, #aluminium, #apps, #batterij, #circulair, #digitalisering, #EU, #European Raw Materials Alliance, #grondstoffen, #hergebruik, #IoT, #Karl Francken, #kobalt, #leasen, #lithium, #mijn, #recycling, #sensor, #Tesla

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - De EU richt een Europese Raw Materials Alliance op: een groot samenwerkingsverband tussen ruim 100 bedrijven die samen investeren in nieuwe industrie voor Europa.

"Vorig jaar werd een gelijkaardige Battery Alliance opgericht, om te zorgen dat we zelf onze batterijen kunnen produceren waarmee elektrische auto’s gaan rondrijden," aldus Prof. Karl Vrancken, onderzoeksleider duurzame materialen bij VITO en bio-ingenieur bij UAntwerpen.

"Maar materialen om die batterijen te maken komen uit het buitenland, zoals kobalt en lithium. Terwijl ze ook in de Europese bodem zitten, in Portugal, Polen of Zweden. Maar een mijn kost veel geld en het duurt langer om te openen. En beloofde de Green Deal vorige maand niet dat we koploper zouden worden van de circulaire economie?"

"Even terug naar het startpunt: klimaatverandering en de nood aan emissie-arme technologie zoals zonnepanelen, windmolens, elektrische wagens. De Wereldbank rekende voor dat in een 2°C-scenario de productie van grafiet, lithium en kobalt – die we nodig hebben voor batterijen - ruim vier keer groter moet worden tegen 2050 in vergelijking met 2018, om aan onze noden voor energie-opslag te kunnen voldoen."

"Enkel door elektrische wagens in te zetten in deelsystemen kunnen we onze klimaat- én materiaalimpacten voldoende beperken. Dat is als we uitgaan van de huidige batterij-technologie, vandaar dat bijvoorbeeld Tesla batterijen zonder kobalt gaat ontwikkelen."

"Maar ook voor aluminium en koper is meer dan een verdrievoudiging van de productie nodig. Dezelfde studie van de Wereldbank rekent voor dat gerecycleerd aluminium ‘slechts’ 61% van de vraag kan afdekken in 2050, en dat alleen als alle afgedankte auto’s worden gerecycleerd."

"Primaire productie blijft dus nodig. Dat is het signaal voor de Europese mijnbouwindustrie om over te gaan tot (her)opening van mijnen in Europa. Maar dat lijkt op het nog dieper graven van de put waar we al inzitten."

"De Europese Commissie mikt op een budget van 30 miljard euro als investeringsbudget voor deze Raw Materials alliantie. Mijnbouw is een kapitaalintensieve activiteit, omdat grote hoeveelheden materiaal moeten behandeld worden om een beperkte opbrengst aan metalen te genereren."

"Deze strategie richt zich te eenzijdig op het heropstarten van ontginning in Europa en werkt nog te sterk vanuit een groeiperspectief. Ze hebben meer materiaal nodig, uit steeds diepere putten. Maar ook in deze sector kan ‘flattening the curve’ een doel zijn, door aandacht en geld te besteden aan dematerialisatie - meer doen met minder materiaal."

"Dat kan door in te zetten op circulaire business concepten: het verkopen van diensten in plaats van producten, leasing, deeleconomie, herstel, hergebruik. Die concepten worden gedragen door digitale technologie: het Internet of Things, sensoren, big data, apps en artificiële intelligentie. Het opschalen van die circulaire systemen zorgt dus voor een nood aan investeringen in digitale technologie."

"Europa moet zijn groeimodel durven herbekijken," besluit Francken. "De plannen van de European Raw Materials Alliance focussen op industriële ontwikkeling en mijnbouw. Er wordt weinig gesproken over minder consumeren en meer circulariteit."

"Dat element moet meegenomen in het investeringspakket. Als we gewoon overstappen op elektrische wagens en onze vraag naar individuele mobiliteit niet laten dalen of resoluut kiezen voor een systeem van deelwagens, dan worden de klimaatdoelen niet gehaald en blijft de honger naar grondstoffen alleen maar toenemen."


(bron en foto: VITO)