Wijzigingen op directieniveau bij Witteveen+Bos

Ingenieurs Eveline Buter (directeur) en Wouter Bijman (algemeen directeur) zijn onlangs benoemd tijdens de aandeel­houders­vergadering van advies- en ingenieurs­bureau Witteveen+Bos.

Trefwoorden: #Eveline Buter, #ingenieursbureau, #Witteveen+Bos, #Wouter Bijman

Lees verder

HR

( Foto: Evert van de Worp )

ENGINEERINGNET.BE - Na het terugtreden van Karin Sluis als algemeen directeur is de de directie van Witteveen+Bos nu uitgebreid van twee naar drie leden. Sluis blijft wel in dienst en gaat zich onder andere richten op het ontwikkelen van belegbare proposities, bijvoorbeeld op het gebied van energie, infrastructuur, natuur en water.

Deze versterking moet voor extra ruimte voor pro-activiteit zorgen, waaronder meer deelname aan het debat op maatschappelijke relevante en kennisintensieve thema’s zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulair bouwen en veiligheid.

Eveline Buter (1975) heeft civiele techniek aan de TU Delft gestudeerd en heeft brede ervaring in watermanagement, maatschappelijke kosten-batenanalyses en energie(transitie). Zij was vijf jaar ons vestigingshoofd in Indonesië en leidde sinds 2015 de Product-Markt-Combinatie (PMC) Industrie en Energie.

Wouter Bijman (1976) studeerde civiele techniek aan de TU Delft en heeft ervaring in waterbouwkunde, infrastructuur en mobiliteit, digitalisering in de bouw en veiligheid. Hij leidde onder andere onze kantoren in Rotterdam, Atyrau (Kazachstan) en Dubai. Sinds 2018 is hij business line manager Infrastructuur en Mobiliteit.