IJzerpoeder als nieuwe CO2-vrije en circulaire industriële brandstof

TU Eindhoven, Swinkels Family Brewers en het Metal Power consortium lanceren ’s werelds eerste industriële installatie met ijzerpoeder als nieuwe circulaire brandstof, bij brouwerij Bavaria.

Trefwoorden: #Bavaria, #bier, #brouwerij, #CO2, #EM Group, #energie, #Enpuls, #ijzerbrandstof, #ijzerpoeder, #Metalot, #Metal Power, #Nyrstar, #regeneratie, #roestpoeder, #SOLID, #Swinkels Family Brewers, #TU Eindhoven, #Uniper

Lees verder

research

( Foto: TU Eindhoven - © Bart van Overbeeke )

ENGINEERINGNET.BE - Elektriciteitscentrales en warmte-intensieve industrieën zijn verantwoordelijk voor 40% van de globale CO2-uitstoot. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet dit getal terug gebracht worden tot nul.

Er zijn nu nog weinig CO2-vrije en schaalbare alternatieven voor deze sectoren. Zonne- of windenergie is bijvoorbeeld niet altijd bruikbaar, omdat de timing en locatie van opwekking of de energievorm niet overeenkomt met hun energievraag.

“Het mooie aan ijzerbrandstof is dat je de in ijzerpoeder opgeslagen energie vrij kunt laten komen waar en wanneer je het nodig hebt”, zegt Philip de Goey, hoogleraar verbrandingstechnologie aan TU Eindhoven.

“Fijn ijzerpoeder brandt goed en hierbij komt veel energie vrij in de vorm van warmte. Deze warmte kan de industrie in hun energievraag voorzien.”

“Tijdens de verbranding ontstaat geen CO2, er blijft slechts roest over”, legt De Goey uit. “Dit roestpoeder vang je op en zet je weer om tot ijzerpoeder.”

Verder is ijzerbrandstof veilig en verliest het geen energie tijdens de opslag. Het is dus eenvoudig en veilig op te slaan voor langere periodes en te transporteren over langere afstanden – een van de grootste uitdagingen in de energietransitie.

Met het aansluiten van ’s werelds eerste industriële ijzerbrandstof-installatie bij de Bavaria-brouwerij van Swinkels Family Brewers, demonstreert het Metal Power consortium dat ijzerbrandstof daadwerkelijk toepasbaar is in warmte-intensieve industrieën als duurzame energiebron.

De brouwerij is een typisch voorbeeld van een industrieel proces dat door (fossiele) warmte aangedreven wordt. Met de huidige opstelling is het mogelijk 15 miljoen glazen bier te brouwen.

Chan Botter, teamleider van studententeam SOLID van TU Eindhoven: “Er is al een vervolgproject waarin gewerkt wordt aan de opschaling tot 1 MW en de technische verbetering van het systeem."

"We zijn nu plannen aan het maken voor een 10 MW systeem dat klaar moet zijn in 2024. Onze ambitie is om de eerste kolencentrales te kunnen ombouwen naar duurzame ijzerbrandstofcentrales voor 2030.”

“Ook zijn we bezig om het restproduct, roestpoeder, via een regeneratieproces weer om te zetten naar ijzerbrandstof. We kijken hiervoor naar verschillende bestaande en niet bestaande technologieën. Hiervan zullen de eerste resultaten begin volgend jaar binnen komen.”


Het Metal Power Consortium bestaat uit de volgende partners: TU Eindhoven, Metalot, SOLID, Uniper, Enpuls, Nyrstar, EM Group, Heat Power en Romico.

Video: