Antwerps hoogspanningsproject Brabo II operationeel

Elia heeft de versterkte hoogspanningslijn tussen Zandvliet en Lillo in dienst genomen. Deze hoogspanningslijn is het laatste onderdeel een 380kV-lus rond de haven van Antwerpen.

Trefwoorden: #380kV, #antwerpse haven, #Brabo, #Elia, #hoogspanning, #Port of Antwerp

Lees verder

Techniek

ENGINEERINGNET.BE - Tijdens dit project werd een bestaande bovengrondse luchtlijn versterkt van 150kV naar 380kV.

Dit gebeurde door 46 masten een-op-een te vervangen en over een lengte van 16 kilometer nieuwe elektriciteitsdraden te trekken. Dankzij een nieuw type masten blijft het uitzicht vrijwel hetzelfde. Hierdoor kan via de versterkte hoogspanningslijn meer elektriciteit op een efficiëntere manier getransporteerd worden.

De vernieuwde hoogspanningslijn Zandvliet-Lillo is onderdeel van een nieuwe 380kV-lus rond de haven van Antwerpen, die voor meer transportcapaciteit en bevoorradingszekerheid zorgt in de haven van Antwerpen. Dit is belangrijk voor groei van de haven en het toenemende elektriciteitsverbruik dat daar een gevolg van is.

Het project Brabo, dat uit drie deelprojecten bestaat, is niet alleen belangrijk voor de haven van Antwerpen, maar ook voor de rest van het land. Vanaf eind 2024 zal Elia meer elektriciteit vanuit Nederland kunnen importeren naar het Belgische hoogspanningsnet.

Bij ideale omstandigheden zal tot 20% meer elektriciteit kunnen ingevoerd worden dan vandaag. Dit is belangrijk voor de bevoorradingszekerheid.


(afbeeldingen: Elia)


Voorstelling 380kV-lus rond haven van Antwerpen