Verschillende deelprojecten Antwerpse Oosterweel­verbinding gegund

Opdrachtgever Lantis heeft onlangs het deelproject Rechteroever, de aanleg van het Oosterweelknooppunt en het vervangen van de Royerssluis gegund aan enkele consortia.

Trefwoorden: #DEME, #infrastructuur, #Jan De Nul, #Koninklijke Boskalis Westminster, #Lantis, #Oosterweelverbinding

Lees verder

Nieuws

( Foto: TM ROCO )

ENGINEERINGNET.BE - Het deelproject Rechteroever vormt, via de Oosterweelknoop, de verbinding tussen de Scheldetunnel en de R1, zowel in noordelijke als in oostelijke richting.

De R1 wordt daarbij volledig verdiept en gedeeltelijk overkapt aangelegd, zodat het viaduct van Merksem verdwijnt en het stedenbouwkundig landschap een grondige gedaanteverwisseling ondergaat om over te gaan in een eigentijdse groene en maatschappijvriendelijke omgeving.

Om dit alles op een zo kort mogelijke termijn te realiseren is het nodig om tijdelijk een nieuwe R1 aan te leggen ten oosten van de bestaande R1.

Dit project werd gegund aan de Tijdelijke Maatschap Rechteroever Compleet (TM ROCO) voor een bedrag van 2.350 miljoen euro. De TM ROCO is samengesteld uit de bouwbedrijven BAM Contractors, Besix, Cordeel, Deme, Denys, Franki Construct, Jan De Nul, Van Laere en Willemen Infra.

Om de Scheldetunnel van de Linkeroever te verbinden met de Kanaaltunnel en oostelijke Ring moet het Oosterweelknooppunt worden aangelegd. Het knooppunt wordt over een afstand van 1.700 meter verzonken in het landschap aangelegd en kent 8 rijbanen met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad Antwerpen.

De tunnelbak wordt op een diepte van 15 tot 30 meter aangelegd waarvoor ruim 3 miljoen kubieke meters grondwerk vereist is. Het consortium zal samen met Lantis toewerken naar een definitief ontwerp, waarna de bouwfase aanvangt. De werkzaamheden van het consortium worden naar verwachting in 2030 opgeleverd.

Daarnaast moet, als onderdeel van de Oosterweelverbinding, de oude binnenvaartsluis uit 1907 te worden vervangen. De huidige sluis wordt vervangen door een nieuwe sluis met een lengte van 230 meter en een breedte van 36 meter, die geschikt is voor vierbaksduwvaart met meer capaciteit en minder verkeershinder. De eerste werkzaamheden zullen midden 2021 aanvangen en de sluis wordt naar verwachting eind 2026 opgeleverd.

Deze twee projecten werden gegund het Rinkoniên consortium (bestaande uit Boskalis, Mobilis, CIT Blaton, Artes Group en Stadsbader) voor een bedrag van 500 miljoen euro.


Op de foto:
Visualisatie van de verdiepte en deels overkapte R1 op Rechteroever.