Rapport uitgebracht over hernieuwbare energie in Europa in 2018 en 2019

Een nieuw rapport van de EU, gecoördineerd door VITO/EnergyVille, stelt dat verbranding van biomassa voor meer emissies zorgt. De transportsector haalt voor 2020 10% aan groene energie niet.

Trefwoorden: #biomassa, #broeikasgas, #energie-efficiëntie, #ETC/CME, #Europa, #Europees Milieuagentschap, #Eurostat, #hernieuwbare energie, #NOx, #SO2, #transportsector, #VITO/EnergyVille

Lees verder

Nieuws

( Foto: screenshot rapport EU )

ENGINEERINGNET.BE - Onlangs is het ETC/CME-rapport over hernieuwbare energie in Europa gepubliceerd. Dit rapport schetst de vooruitgang die in 2018 en 2019 is geboekt bij de inzet van hernieuwbare energiebronnen.

ETC/CME staat voor 'ETC on Climate Change Mitigation and Energy. Dit is een internationaal consortium dat met het Europees Milieuagentschap samenwerkt.

VITO/EnergyVille, partner van het ETC/CME, coördineert dit rapport sinds 2015 samen met het Europees Milieuagentschap.

Het rapport is gebaseerd op door lidstaten aan Eurostat verstrekte gegevens en vroegtijdige schattingen van het Europees Milieuagentschap. Deze data laten zien dat het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de EU in overeenstemming is met het traject om het verplichte streefcijfer van 20% van het EU-verbruik van hernieuwbare energiebronnen voor 2020 te halen.

Landen moeten wel meer prioriteit geven aan de inzet van hernieuwbare energiebronnen als onderdeel van hun energiemix en investeren in verbeteringen van de energie-efficiëntie op nationaal niveau en in de hele EU.

Voor de transportsector is een streefcijfer van 10% vastgesteld. In het huidige tempo wordt deze doelstelling in 2020 niet gehaald. Als gevolg van de COVID-19-crisis is het energieverbruik in 2020 echter aanzienlijk gedaald in de transportsector, wat het bereiken van vastgestelde streefcijfer van 10% kan vergemakkelijken.

De jaarlijkse vraag naar fossiele brandstoffen is in 2018 met meer dan 13% gedaald ten opzichte van 2005. Dit zorgde voor een daling van de uitstoot van broeikasgassen met 11% in de EU voor 2018.

De uitstoot van NOx en SO2 nam in 2018 met respectievelijk 6% en 1% af. De emissies van PM2,5, PM10 en VOS zijn naar schatting gestegen, vooral als gevolg van de toename van de verbranding van biomassa sinds 2005, met respectievelijk 12%, 7% en 4%.

Wereldwijd gezien heeft de EU tussen 2005 en 2018 haar elektriciteitsproductiebasis sneller veranderd dan andere regio's in de wereld.