Jan De Nul baggert met 100% duurzame drop-in biobrandstof

Vanaf 1 februari zal Jan De Nul in opdracht van de Vlaamse Overheid, agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), zo’n 500.000 m³ zand op het strand van Raversijde aanbrengen.

Trefwoorden: #baggeren, #drop-in biobrandstof, #Jan De Nul, #strandsuppletie

Lees verder

Techniek

( Foto: Jan De Nul )

ENGINEERINGNET.BE - Voor de baggerwerken in Raversijde zet Jan De Nul Group in op duurzame brandstof. Hun baggerschip zal tijdens de werken op 100% duurzame drop-in biobrandstof varen.

Dat is een duurzame vervanger van fossiele diesel, gemaakt van oliën uit plantaardige afvalstromen en dus niet van voedselgewassen. ‘Drop-in’ houdt in dat motoren niet aangepast moeten worden om deze biobrandstof te kunnen gebruiken.

Deze duurzame variant reduceert niet alleen de CO2-uitstoot, er belandt ook fors minder fijnstof in de lucht. De verbranding gebeurt heel wat efficiënter dan de verbranding van conventionele diesel. Omdat drop-in biobrandstof afvalstromen als grondstof gebruikt, is het ook nog eens bevorderlijk voor de circulaire economie.

Voor de grondwerken op het strand mobiliseert de baggeraar de meest geavanceerde bulldozers en graafkranen, allemaal voorzien van uitlaatgasfiltersystemen. En het projectmanagementteam ter plaatse zal kunnen beschikken over de nieuwste generatie van ecologische werfkantoren, voorzien van goed isolerende materialen en een warmtepomp.

Hierdoor reduceert Jan De Nul Group zijn CO2-uitstoot met 90% en zijn NOx-uitstoot en energieverbruik in de werfkantoren met 80%.


Over de werken
Eind februari verhuist het team met al het bagger- en grondmaterieel voor een zestal weken naar het strand van Duinbergen bij Knokke. Daar zal het team het strand met zo’n 900.000 m³ gebaggerd zand ophogen om onze kust te beschermen tegen het geweld van de zee. Deze werken passen in het kader van het Masterplan Kustveiligheid.

Zandsuppleties blijven nog steeds de meest effectieve maatregel om ons te beschermen tegen overstromingen vanuit zee, ook al vragen ze regelmatig onderhoud. Bovendien creëren suppleties een natuurlijke omgeving waar naast de mens ook planten en dieren hun plaats kunnen hebben. Naast de stranden in Raversijde en Duinbergen komen dit voorjaar ook nog Bredene en Wenduine West aan de beurt.