Lanxess zet nieuwe stappen richting klimaatneutraliteit

Speciaal­chemie­bedrijf Lanxess heeft in zijn vestiging in Lillo een installatie voor de reductie van de lachgasuitstoot ingehuldigd en bespaart hiermee jaarlijks 150.000 ton CO2-uitstoot.

Trefwoorden: #CO2-uitstoot, #klimaatneutraal, #lachgas, #lachgasreductie, #Lanxess

Lees verder

Techniek

( Foto: Lanxess )

ENGINEERINGNET.BE - Lanxess heeft zo’n 10 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van de installatie, waar jaarlijks 500 ton lachgas afgebroken zal worden.

Distikstofmonoxide (N2O), of kortweg lachgas, ontstaat als bijproduct tijdens de productie van het kunststofhalffabricaat caprolactam. Het is ongevaarlijk voor de mens, maar brengt ongeveer 300 maal meer schade toe aan het klimaat dan CO2.

Bij temperaturen rond de 1.000°C wordt het lachgas in de nieuwe installatie gekraakt tot de bestanddelen stikstof en zuurstof en wordt dit gas volledig geneutraliseerd.

In een tweede processtap breekt de installatie verder stikstofoxiden (NOx) af. Daarvoor wordt ammoniak als reductiemiddel gebruikt. Bij temperaturen van 250 tot 450°C worden de stikstofoxiden afgebroken tot stikstof en water.

Dankzij de innovatieve combinatie van deze processen is de nieuwe installatie thermisch zeer efficiënt. Daarvoor zorgen speciaal ontwikkelde keramische warmtewisselaars. Zij vangen de warmte op die in het thermische oxidatieproces gebruikt wordt en die ontstaat door de afbraak van lachgas en stikstofoxiden en ze slaan deze op.

Wanneer de warmtewisselaars de warmte uit het gezuiverde gas hebben opgeslagen, verandert de processtroom van richting en verwarmen de warmtewisselaars het inkomende rookgas voor. Daarna verandert de processtroom herhaaldelijk van richting. Daardoor moet veel minder energie van buitenaf worden toegevoerd om het proces aan de gang te houden.

In 2023 zal volgens plan een tweede installatie in bedrijf worden genomen, die de uitstoot nog eens met 300.000 ton CO2-equivalent per jaar zal doen dalen.


Lees meer over de plannen van Lanxess rond klimaatneutraliteit