15 miljoen euro voor renovatie ENGIE waterkrachtcentrales

Recent gingen renovatiewerken aan de waterkrachtcentrales van Bervercé (9 MW) en Heid de Goreux (8 MW) van start. Ook de stuwdam van Robertville maakt deel uit van de vernieuwingswerken.

Trefwoorden: #ENGIE, #renovatie, #waterkracht, #waterkrachtcentrale

Lees verder

Techniek

( Foto: ENGIE )

ENGINEERINGNET.BE - Deze installaties dateren al uit 1930 en waren pioniers in de Belgische productie van lokale hernieuwbare energie. Door de vernieuwingswerken zullen deze installaties elk jaar 48 GWh aan hernieuwbare en lokale energie kunnen blijven produceren (en 19.200 ton CO2 per jaar minder).

In de waterkrachtcentrale van Bervercé zullen twee van de drie turbines worden vervangen. Ook onderhouds- en herstellingswerken aan de buitenzijde van de stuwdam van Robertville, stroomopwaarts van de centrale, staan op het programma.

Deze werkzaamheden zullen volgens de planning in september 2022 voltooid zijn. In 2023 zal de pijp die de stuwdam van Robertville verbindt met de elektrische centrale van Bervercé een anticorrosiebehandeling krijgen. Deze pijp van 5 km verbindt de stuwdam met de krachtcentrale stroomafwaarts over een hoogteverschil van 150 meter.

Al deze installaties worden gevoed door het water van de Warche. Bervercé is een ‘opslagcentrale’: de stuwdam van Robertville stroomopwaarts maakt het mogelijk om water op te slaan wanneer er een overschot aan elektriciteit is op het net.

De stuwdam van Robertville speelt ook een belangrijke lokale rol: met zijn reserve van 8 miljoen kubieke meter voorziet hij de stad Malmédy van drinkwater en biedt hij een zeer gewaardeerd gebied voor watersport en visserij. Hij regelt ook de stroming van de Warche en voorkomt zo overstromingen.

In de centrale van Heid de Goreux zullen beide turbines worden vervangen en zal een nieuwe aansluiting op het distributienet worden gemaakt. De vervanging van de turbines volgt op de overstroming van de centrale in 2018.

De centrale wordt gevoed door de Amblève via een ondergrondse leiding van 3,5 km met een niveauverschil van 40 meter. Deze leiding is stroomopwaarts verbonden met een regelreservoir in Lorcé.

Deze centrale is een doorstroomwaterkrachtcentrale, die stroom opwekt uit rivierwater, zonder stroomopwaarts een opslagreservoir te hebben. Het einde van de werken is voorzien voor de zomer van 2022.