Eerste groene waterstoffabrieken North Sea Port in ontwerpfase

Ingenieursadviesbureau Sweco ontwerpt in opdracht van VoltH2 twee groene waterstoffabrieken (25 megawatt waterstofelektrolyse installaties) in het havengebied van North Sea Port.

Trefwoorden: #elektrolyse, #groene energie, #North Sea Port, #Sweco, #waterstof

Lees verder

Techniek

( Foto: Sweco )

ENGINEERINGNET.BE - Met de twee geplande waterstoffabrieken wordt groene waterstof opgewekt met elektriciteit komende van windenergie op zee. Voor de bouw wordt gebruikgemaakt van technologie die al succesvol is toegepast in de industrie.

Via de integratie van opslag van waterstof kunnen lokale tankstations ook bevoorraad worden. De groene waterstoffabriek zal door haar ontwerp uitbreidbaar zijn tot 100 megawatt met een potentiële productie van ongeveer 15 miljoen kg groene waterstof per jaar.

André Jurres, oprichter en algemeen Directeur van opdrachtgever VoltH2: “De inzet van beschikbare commerciële groene waterstof is één van de sleutels in de wereldwijde energietransitie om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. Zeeland biedt enorm veel potentieel vanwege de grootschalige vraag naar waterstof, de plannen voor regionale verbindingen en de ruimte voor duurzame energieproductie middels wind op zee.”

Sweco is in de eerste projectfase verantwoordelijk voor het volledige ontwerp, de benodigde vergunningen en de subsidies.