Vlaanderen pompt 11 miljoen in programma ruimtevaarteconomie

Vlaams minister van Werk, Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits lanceert het programma ‘Vlaamse Ruimtevaarteconomie’. Voor de komende 5 jaar wordt in 11 miljoen euro voorzien.

Trefwoorden: #EWI, #Hilde Crevits, #ruimtevaart, #ruimtevaartprogramma

Lees verder

Nieuws

( Foto: 3000ad - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Met deze investering wil Crevits de ruimtevaartkennis in Vlaanderen uitbreiden, ondernemerschap stimuleren en met de aanwezige expertise onze internationale positie versterken. Met de nieuwe Frank De Winne onderzoeksbeurzen wil ze daarnaast ook jong talent aantrekken voor het Vlaams ruimtevaartprogramma.

Hilde Crevits: “Zonder dat we het beseffen zijn ruimtevaarttechnologie en -gegevens onmisbaar geworden: denk aan weersvoorspellingen, de GPS of telecommunicatie. Maar ook om toekomstige grote uitdagingen als klimaatverandering en mobiliteit aan te pakken is ruimtevaarteconomie onontbeerlijk. Met dit impulsprogramma wil ik de sector in Vlaanderen kansen geven om ten volle haar rol van innovator en talentenwerver te spelen.”

De investeringen passen binnen het impulsprogramma ‘Vlaamse ruimtevaarteconomie’ dat focust op talent, competitiviteit, internationale samenwerking en het aanwakkeren van interesse in ruimtevaart onder de bevolking en kwam mee tot stand door het VARIO-advies Flanders Space, een strategie voor de Vlaamse ruimtevaarteconomie.

De voorziene middelen (meer dan 11 miljoen euro voor de periode 2021-2026) moeten de Vlaamse ruimtevaarteconomie voldoende ruggensteun geven, vanuit het oogpunt dat de ruimtevaarteconomie alle eigenschappen heeft om één van de hefbomen te zijn voor economische en sociale groei.


Het programma ‘Vlaamse Ruimtevaarteconomie’, mede tot stand gebracht door VLAIO, focust op 5 luiken voor de komende 3 jaar:

  1. De ontwikkeling van ‘Flanders Space’ dat kennisinstellingen, bedrijven en overheidspartners ondersteunt om met ruimtevaartdata effectief en efficiënt aan de slag te gaan Het is de verbindende kracht tussen alle luiken en wordt vertegenwoordigd door de Vlaamse Ruimtevaartindustrie (VRI), ondernemerskoepels UNIZO, VOKA en AGORIA, het departement EWI, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en VLAIO. Minister Crevits is voorzitter van de stuurgroep.
  2. Het zoeken van talent voor ruimtevaartonderzoek aan de hand van Frank De Winne mandaten.
  3. Het opzetten van een gunstig ondernemingsklimaat om competitiviteit en innovatie te stimuleren.
  4. Het succesvol maken van Vlaamse actoren in internationale ruimtevaartprogramma’s.
  5. Wetenschapscommunicatie om de interesse van de Vlaming aan te wakkeren aan de hand van festivals, tentoonstellingen, educatieve activiteiten en beter beheer van Volkssterrenwachten. Dit als stimulans voor STEM-instroom.

Frank De Winne onderzoeksbeurzen

  • een ‘Frank De Winne aspirant’ mandaat, dat jonge onderzoekers toelaat een doctoraat te behalen met onderzoek naar toepassingen in de ruimtevaartindustrie en
  • een ‘Frank De Winne post doc’ dat onderzoekers na hun studie moet motiveren om innovatiemogelijkheden ter ondersteuning van de ruimtevaartindustrie zelfstandig te onderzoeken.