Toegang op maat met modulair heksysteem

Elke toepassing stelt andere eisen aan het veiligheidsconcept. De keuze varieert dan ook. Denk bijvoorbeeld aan het beveiligen van gevarenzones met veilig­heids­heksys­temen.

Trefwoorden: #heksystemen, #Pilz, #veiligheid, #veiligheidsconcept

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - De mogelijkheden variëren van zeer eenvoudige veiligheidssensoren zonder meer tot volledig geïntegreerde oplossingen waar veiligheidssensoren in combinatie met drukknoppen en toegangsautorisatiesystemen gebruikt kunnen worden. Deze laatste maken niet alleen oplossingen op maat mogelijk, maar combineren ook, met de juiste uitbreidingen, veiligheid en industriële beveiliging.

Beweegbare afschermingen bieden een hoge mate van functionele veiligheid voor de meest uiteenlopende toepassingen. Daarbij staat de bescherming van de werknemer tegen gevaarlijke machinebewegingen centraal. Afhankelijk van het feit of het om een stand-alone machine gaat of om complexe onderling verbonden installaties, is een aangepast veiligheidsconcept vereist. Indien een machine een gevaarlijke uitlooptijd heeft, is vergrendeling van de afscherming belangrijk en bij toegankelijke poorten is een noodontgrendeling een must.

Geen kans op manipulatie
Behalve personen, moet ook de installatie zelf worden beschermd, bijvoorbeeld tegen manipulatie. Enerzijds zijn er besturingssystemen nodig die voorkomen dat werknemers veiligheidsmaatregelen omzeilen om zo hun werk (schijnbaar) te vergemakkelijken. Anderzijds worden ook oplossingen voor industriële beveiliging belangrijker. Om ervoor te zorgen dat uitsluitend bevoegde personen toegang krijgen tot de toepassing, kunnen modules voor toegangsautorisatie in moderne veiligheidspoortsystemen worden geïntegreerd.

In combinatie met de Safety Device Diagnostics (SDD) diagnoseoplossing is uitgebreide diagnostiek en statusinformatie beschikbaar. Dit zorgt voor een snelle probleemoplossing, wat de uitvaltijden verkort. (Foto Pilz)

Modulair systeem voor de beveiliging van veiligheidshekken
Een modulair systeem voor veiligheidshekken biedt flexibiliteit en gedecentraliseerde intelligentie om een breed scala van toepassingen te beveiligen. Deze individuele oplossing bestaat uit een combinatie van sensoren, noodontgrendeling, deurgrepen en een besturings- en drukknopunit.

Afhankelijk van de toepassing selecteert de gebruiker de geschikte sensor voor het veiligheidshek en combineert deze met de componenten die nodig zijn voor zijn toepassing om zo een individuele oplossing te creëren. Één van deze sensoren is de PSENmlock, één mechanisch vergrendelbare veiligheidsschakelaar. Dankzij de veilige vergrendeling en veilige sluiting kan deze gebruikt worden voor toegangs- en procesbeveiliging tot de hoogste veiligheidscategorie PL e.

Met slimme diagnostiek
In combinatie met de Safety Device Diagnostics (SDD) diagnoseoplossing is uitgebreide diagnostiek en statusinformatie beschikbaar. Dit zorgt voor een snelle probleemoplossing, wat de uitvaltijden verkort. De SDD maakt ook een veilige serieschakeling mogelijk en tegelijkertijd de gerichte activering van afzonderlijke sensoren. Gebruikers kunnen bepalen welke poorten na het uitschakelen mogen worden geopend, bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden aan een installatie. Zoniet zouden alle in serie geschakelde veiligheidspoorten in één keer opengaan bij het inschakelen van de ontgrendelfunctie, wat kan leiden tot een beperking van de productiviteit.

Bij gebruik van het veiligheidsheksysteem in combinatie met de veilige besturingstechnologie van Pilz wordt een veilige totaaloplossing verkregen. (Foto Pilz)

Gecontroleerde veiligheid
Naast de veiligheidssensoren vervolledigen passende bedieningselementen de individuele oplossing voor veiligheidshekken. PSENmlock handgreepmodules beschikken over een uitbreidbare actuator en een geïntegreerde noodontgrendeling. Ze kunnen aan de binnen- of buitenzijde van de deur worden gemonteerd en een intern mechanisme verhindert het herstarten van de machine. Toegangsdeuren zijn zo optimaal beveiligd. Het veiligheidsheksysteem wordt bediend via een drukknopunit. De PITgatebox drukknopunit van Pilz bestaat in verschillende voorgeconfigureerde uitvoeringen met combinaties van drukknoppen, sleutelschakelaars en noodstopdrukknoppen.

Toegang voor uitsluitend bevoegde personen
De nieuwe versie van de PITgatebox met geïntegreerde PITreader leesunit zorgt voor de controle van toegang tot installaties en machines. Gebruikers ontvangen hun individuele autorisatie op een gecodeerde RFID-sleutel en identificeren zich hiermee bij het veiligheidshek: de sleutel wordt in de PITreader uitgelezen en de toegang wordt verleend met de overeenkomstige bevoegdheid.

Zo is het mogeijk om enkel de juiste groep mensen met bijvoorbeeld een specifieke kwalificatie of functie toegang te verlenen. Commando's zoals machinestop, ontgrendelen, vergrendelen of resetten van de installatie of machine kunnen na een succesvolle authenticatie worden uitgevoerd. De machines zijn zo optimaal beschermd tegen verkeerde bediening of zelfs manipulatie.

Centraal autorisatiebeheer
Een bijzonder efficiënt autorisatiebeheer met de PITreader is mogelijk in combinatie met de kleine configureerbare besturing PNOZmulti 2: de gebruiker kan toegangsrechten voor machines en installaties eenvoudig configureren door ze in de bijbehorende PNOZmulti Configurator software te slepen en te parametreren. Zelfs complexe hiërarchische machtigingsmatrices kunnen in de vrije gebruiksomgeving worden geconfigureerd. Deze worden vervolgens met behulp van de PITreader leesunit overgezet op de RFID-sleutels.

Met dit type modulair systeem dat veiligheidshekbewaking en toegangscontrole combineert, kunnen individuele veiligheidshekoplossingen efficiënt worden gerealiseerd. Bij gebruik van het veiligheidsheksysteem in combinatie met de veilige besturingstechnologie van Pilz wordt een veilige totaaloplossing verkregen: het resultaat is een uniform veiligheidssysteem dat veiligheid en industriële beveiliging combineert en tegelijkertijd bijdraagt tot een hogere productiviteit.


PSENmlock handgreepmodules beschikken over een uitbreidbare actuator en een geïntegreerde noodontgrendeling. De PITgatebox drukknopunit bestaat in verschillende voorgeconfigureerde uitvoeringen met combinaties van drukknoppen, sleutelschakelaars en noodstopdrukknoppen. (Foto Pilz)

Kader:
De Pilz Groep is een mondiale aanbieder van producten, systemen en diensten voor de automatiseringstechniek. Het familiebedrijf met zijn hoofdkantoor in Ostfildern heeft ongeveer 2.400 medewerkers in dienst. Met 42 dochterondernemingen en vestigingen creëert Pilz veiligheid voor mens, machine en milieu. De technologieleider biedt complete automatiseringsoplossingen die sensoren, besturings- en aandrijftechniek omvatten, inclusief systemen voor de industriële communicatie, diagnose en visualisering. Een internationaal dienstenaanbod met advies, engineering en trainingen completeert het portfolio. Oplossingen van Pilz worden behalve in de machine- en installatiebouw ook in talrijke branches zoals windenergie en spoorwegtechniek en in de robotica toegepast.

www.pilz.be