Belgische Noordzee wordt proeftuin voor autonome en onbemande vaartuigen

Belgische bedrijven spelen een voortrekkersrol op dit vlak. Op 1 juli treedt een wettelijk kader in werking om proefprojecten met dit soort vaartuigen mogelijk te maken op zee.

Trefwoorden: #Blauwe Cluster, #blauwe economie, #onbemande vaartuigen, #Vincent Van Quickenborne

Lees verder

Nieuws

( Foto: blauwecluster.be )

ENGINEERINGNET.BE - De voorbije jaren kennen we een digitale technologische revolutie op heel wat vlakken. Ook in de scheepvaart zien we - naar analogie met zelfrijdende auto’s, robotica en drones - een toenemende mate van digitalisering en automatisering.

Een volgende logische stap is dan onbemande vaartuigen die van op afstand bestuurd worden en zelfsturende autonome vaartuigen. Heel wat Belgische bedrijven zijn pioniers op dit vlak en investeren in deze technologie. Tot op heden ontbrak het echter aan een duidelijk wettelijk kader om autonome of onbemande vaartuigen op de Noordzee te laten varen.

Vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne bracht onlangs onlangs een bezoek aan het Marine Robotics Center en De Blauwe Cluster in Oostende en zal vanaf 1 juli via een Koninklijk Besluit een nieuwe regelgeving invoeren die het mogelijk maakt om met dit soort vaartuigen proefvaarten uit te voeren in de Belgische Noordzee.

Daarmee is ons land samen met Noorwegen en Frankrijk het eerste in de wereld dat een dergelijk uniform kader voorziet.

Vermits het nog wachten is op een internationaal kader werd nog geen bijzonder regime voor aansprakelijkheid vastgelegd. Dit betekent dat de algemene maritieme wetgeving omtrent aansprakelijkheid onverminderd van toepassing is op onbemande vaartuigen.

Tijdens een webinar werden verschillende actoren rond de tafel gebracht om best practices uit te wisselen. Maar liefst 300 deelnemers van over de hele wereld namen hier aan deel. Verschillende Belgische bedrijven konden er, onder moderatie van De Blauwe Cluster, hun innovatieve technieken toelichten.

Ons land kent heel wat bedrijven die tot de wereldtop behoren in de onbemande vaart. De Blauwe Cluster faciliteerde reeds verschillende proefprojecten in België en sommige zijn op dit moment nog in ontwikkeling. Maar naast deze pilootprojecten worden in België ook een aantal technologieën ontwikkeld die nodig zijn voor de scheepvaart, met name op het gebied van communicatie.

Belangrijk voor deze bedrijven is het aangepaste wetgevend kader dat ervoor zal zorgen dat innovatieve bedrijven hun ontwikkelde technologieën commercieel kunnen toepassen in samenwerking met de verschillende partners.