Baanbrekend VUB-project speurt naar neutrino's in Groenland

Het Radio Neutrino Observatory Greenland maakt gebruik van een nieuwe methode om kosmische neutrino’s met zeer hoge energie te detecteren met behulp van radioantennes. De eerste antennestations zijn in geplaatst bij de onderzoeksfaciliteit Summit Station.

Trefwoorden: #IceCube, #neutrino, #VUB

Lees verder

research

( Foto: RNO-G, Cosmin Deaconu )

ENGINEERINGNET.BE - De eerste fase van de installatie van de apparatuur voor dit baanbrekende project duurt nog tot half augustus. De corona-pandemie maakte deze fase tot een enorme logistieke uitdaging: teams moesten verscheidene weken op verschillende locaties in quarantaine doorbrengen voor ze naar Summit Station konden doorreizen.

De installatie van het complete Radio Neutrino Observatory Greenland (RNO-G) observatorium (in totaal 35 stations met een onderlinge tussenafstand van 1.25 km) zal bijna vier zomerseizoenen in beslag nemen. De afzonderlijke stations kunnen autonoom werken dankzij het gebruik van zonnepanelen en zullen met elkaar in verbinding staan via een draadloos netwerk.

VUB-onderzoeker Uzair Latif was verantwoordelijk voor het uitlijnen en in kaart brengen van de posities van alle detectorelementen. Hij maakte ook deel uit van het team dat de eerste gaten tot een diepte van 100 meter in het ijs heeft geboord, waarin later de radioantennes zouden worden geplaatst.

VUB-fysicus Katharine Mulrey maakte deel uit van het tweede team dat verantwoordelijk is voor het installeren en testen van de radioantennes en de bijbehorende electronica.

Het derde (en laatste) team bestaande uit onderzoekers uit de VS en DESY zal de komende weken de benodigde calibraties uitvoeren, voordat de Groenlandse winter zich aankondigt en de detector zijn eerste autonome waarnemingen zal verrichten.

Neutrino’s zijn uiterst ongrijpbare, ultralichte elementaire deeltjes. In de ruimte worden enorme hoeveelheden van deze deeltjes gecreëerd, vooral tijdens hoogenergetische processen zoals die ook in kosmische deeltjesversnellers plaatsvinden.

Neutrino’s zijn echter heel moeilijk te detecteren, omdat ze vrijwel nooit met materie reageren. Elke seconde vliegen er bijvoorbeeld zo’n 60 miljard neutrino’s die afkomstig zijn van de zon volkomen onopgemerkt door een aardoppervlak ter grootte van een vingernagel.

In uiterst zeldzame gevallen vindt er echter wel een wisselwerking plaats tussen een neutrino en materie wanneer dit toevallig op een atoom botst, bijvoorbeeld tijdens het passeren van de Groenlandse ijskap.

Als het neutrino voldoende energie heeft, ontstaat door dergelijke zeldzame botsingen een lawine van secundaire deeltjes. In tegenstelling tot het neutrino zijn veel van die deeltjes elektrisch geladen. Deze lawine van geladen secundaire deeltjes zendt radiogolven uit die door de antennes kunnen worden opgevangen.

Nick van Eijndhoven, gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en initiator en leider van het project: “Het voordeel van het gebruik van radiogolven in plaats van licht zoals bij IceCube, is dat radiogolven veel grotere afstanden kunnen afleggen in het ijs. Dit betekent dat we radiosignalen over afstanden van enkele kilometers kunnen detecteren. Hiermee kunnen we dus op een betaalbare manier een zeer groot ijsvolume overzien en hebben we dus een veel grotere kans om zo’n zeldzame neutrinobotsing waar te nemen. RNO-G zal de eerste grootschalige radioneutrinodetector zijn.”

RNO-G en IceCube vullen elkaar perfect aan, de radiodetectoren worden pas gevoelig waar de gevoeligheid van IceCube door zijn beperkte afmeting ophoudt. Momenteel wordt er ook gewerkt aan een uitbreiding van het IceCube observatorium, IceCube-Gen2, waarvan ook radiodetectoren deel zullen uitmaken.

ACHTERGROND
Meer dan een dozijn partners zijn betrokken bij het baanbrekende project, waaronder de University of Chicago, Penn State University, de University of Wisconsin-Madison, Ohio State University, Kansas University, DESY, de Universiteit Gent, de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het samenwerkingsverband van VUB en ULB binnen het Inter-university Institute for High Energies, IIHE.

Op de foto boven:
Het eerste station van het netwerk op het Groenlandse ijs. De rode vlaggen markeren ondergrondse antennes die van energie worden voorzien door zonnepanelen (donkere rechthoeken).