Nederlandse onderzoekers ontwikkelen model om plakbandlussen te verwijderen

Onderzoekers van de TU/e en de UTwente hebben onderzoek gedaan naar het loslaten van lusjes plakband en een nieuw model ontwikkeld dat uitlegt hoe deze lusjes het beste kunnen worden verwijderd.

Trefwoorden: #elektronica, #grafeen, #research

Lees verder

research

( Foto: screen YouTube - TU/e )

ENGINEERINGNET.BE - Stel je een stuk plakband voor waarvan de klevende kanten aan elkaar zijn geplakt, waardoor er een lus ontstaat. Als je probeert de lus te verwijderen door aan de twee uiteinden van de lus te trekken, gebeurt er iets verrassends.

Wanneer de grootte van het contactoppervlak tussen de klevende kanten begint af te nemen, laat de lus niet los zoals je zou verwachten. In plaats daarvan krimpt de lus als je de twee zijkanten uit elkaar trekt, tot hij een kritieke kleine omvang bereikt en dan uiteindelijk loslaat.

Twan Wilting, promovendus bij de groep Fluids and Flows van de faculteit Applied Physics van de TU/e: "Ik kwam dit effect een paar jaar geleden tegen en kon online geen verklaring vinden. Ik heb zelfs YouTubers benaderd voor een verklaring, maar dat leverde niets op."

Toen volgde Wilting in 2019 een cursus van Jacco Snoeijer (Universiteit Twente) waarin deze inging op klevende materialen en sprak over de YouTube-video's die Wilting zeer bekend voorkwamen.

Het verwijderen van lussen en blaren is volgens Jacco Snoeijer niet alleen van belang voor pleisters en plakband. Ook bij het werken met materialen voor dunne flexibele elektronica en zachte robotica is het belangrijk om te weten welke kracht er nodig is om blaren of lussen te verwijderen. Er bestaat namelijk een risico dat het materiaal blijvend beschadigd raakt.

Om te bestuderen hoe lussen vervormen wanneer ze worden blootgesteld aan verschillende trekkrachten en -snelheden, besloten de onderzoekers lussen in verschillende soorten plakband te onderzoeken.

Wilting: "In rechte lussen zijn de twee plakkende kanten van het plakband perfect uitgelijnd of parallel. Als de twee zijden niet parallel zouden zijn, zou de lus verdraaien naarmate de omvang afneemt, en wij wilden deze verdraaiing vermijden. Omdat we hier geen geautomatiseerde methode voor hadden, moesten we de lussen met de hand maken."

Nadat de experimenten waren voltooid, gebruikten de onderzoekers de waarnemingen om een nieuw model te construeren dat het krimpproces van de lus beschrijft en een indicatie geeft van de kritische lusgrootte (vóór het uiteindelijke loslaten) en de daarvoor benodigde trekkracht.

Snoeijer: "Het model komt zeer goed overeen met de experimentele waarnemingen. Misschien kunnen we in de toekomst nog meer details aan het model toevoegen, met name over hoe de lijm in het contact zich gedraagt tijdens het lostrekken."

Het is één ding om lussen te verwijderen in speciaal geprepareerd plakband, maar het is een ander ding om lussen te verwijderen in de praktijk. Wilting en de onderzoekers weten dat er genoeg praktische toepassingen zijn voor hun model.

"Blaren en lussen komen voor in meerlaagse coatings, flexibele elektronica, zachte robotica, zelfs tijdens de productie van grafeen (een materiaal dat bestaat uit koolstofatomen in een honingraatraster dat één koolstofatoom dik is). Dat betekent dat je moet weten wat er gebeurt tijdens vouw- en zelfhechtingsprocessen, en daar draagt ons model zeker aan bij."

Video: