Een octrooi aanvragen of toch liever niet?

Innovatie kan een onderneming enorm doen groeien, maar hoe kan je die het beste beschermen? Is een octrooi wel de goede oplossing?

Trefwoorden: #advies, #juridisch, #Solange Tastenoye

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - Het Nieuw Burgerlijk Wetboek (van kracht sinds 1 september 2021) omschrijft ‘eigendom’ als volgt: ‘Het eigendomsrecht verleent aan de eigenaar rechtstreeks het recht om het voorwerp ervan te gebruiken, hiervan het genot te hebben en erover te beschikken. De eigenaar heeft de volheid van bevoegdheden, behoudens de beperkingen die door wetten, verordeningen of door de rechten van derden worden opgelegd.’ Daarnaast zijn er ‘intellectuele eigendomsrechten’. Deze hebben betrekking op een intellectuele prestatie. Daarom wordt ‘intellectuele eigendom’ gedefinieerd als een voortbrengsel van de menselijke geest. Daaruit kunnen eveneens exclusieve rechten ontstaan die gerespecteerd moeten blijven. Indien er een inbreuk wordt gepleegd, dan kan dit bestraft worden op basis van ons strafrecht met een gevangenisstraf en/of geldboete.

Een patent: interessant of niet?
Een patent of een octrooi is een exclusief recht dat aan de octrooihouder wordt verleend door de overheid. Dit betekent concreet dat alleen de octrooihouder het recht zal krijgen om zijn uitvindingen te exploiteren gedurende een welbepaalde termijn. Opdat een uitvinding octrooieerbaar is, moet ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet de uitvinding nieuw en inventief zijn. Vooraleer u zou overgaan tot de aanvraag van een octrooi, is het best na te gaan of uw uitvinding toch al niet bestaat via gespecialiseerde databanken. Aan een octrooi kunnen zowel voordelen als nadelen verbonden zijn. Het grote voordeel is dat er een ‘verbodsrecht’ is waardoor het aan elke ander persoon verboden is om uw uitvinding uit te baten, tenzij u hem uw toestemming zou geven. Elk octrooi wordt kenbaar gemaakt, zodat het opgemerkt word door ondernemingen uit eenzelfde sector. Dit maakt dat het bezit van een octrooi goede reclame kan zijn. Maar daarnaast zijn er ook nadelen. We denken hier vooral aan het financiële kostenplaatje. De kostprijs kan oplopen naargelang u opteert voor een Belgisch octrooi, (bescherming in België), een Europees octrooi, (bescherming in andere Europese landen), of voor een internationale octrooiaanvraag (bescherming buiten Europa). Een ander nadeel is de beperkte termijn.

Liever opteren voor een ‘geheimhouding’?
Maar het belangrijkste nadeel kan zijn dat het octrooi, eens gepubliceerd, kenbaar gemaakt wordt bij de concurrentie. Zij nemen dan kennis van de uitvinding (bijvoorbeeld van een bepaalde formule of een manier van fabricage). Vermits het octrooi een beperkte duurtijd heeft (twintig jaar), kan het nadeliger zijn om een octrooi aan te vragen. Want … eenmaal de duurtijd is afgelopen, is het ook gedaan met de bescherming van uw uitvinding. Daarom kan het voor sommige ondernemingen interessanter zijn om te opteren voor een ‘geheimhouding’. Voordeel van een dergelijke geheimhouding (bijvoorbeeld bepaalde bedrijfsinformatie) is, dat het heel lang kan standhouden. Deze kan blijven doorgaan tot wanneer het geheim zou uitlekken. Hier is dus geen specifieke beschermtermijn voorhanden zoals bij het octrooi.