• 17/01/2014

Garantievoorwaarden: ook geldig voor werkuren bij reparatie machine?

Over garanties is er heel wat te doen en vaak geven zij aanleiding tot rechtszaken. Probleem is dat de garanties meestal onvoldoende omschreven zijn in de algemene verkoopsvoorwaarden.

Trefwoorden: #algemene verkoopswaarde, #commerciële garantie, #garantievoorwaarden, #juridische dienstverlening

Lees verder

Columns

ENGINEERINGNET.BE - De vraag stelt zich tot wat de koper nu precies gehouden is bij strubbelingen betreffende de garantietermijn? Waar moet de koper zeker op letten?

De 'Commerciële Garantie'
Iedereen weet allicht dat er een 'wettelijke garantie' bestaat voor consumenten die een bepaald goed aankopen bij een professionele verkoper. Dit betekent dat deze wettelijke garantie alleen geldt bij verkopen tussen een handelaar en een particulier.

Bijvoorbeeld: een consument plaatst energiezuinige ramen in zijn privéwoning: hij zal over een garantietermijn van 2 jaar beschikken omdat hij handelt als een gewoon particulier die in zijn privéwoning nieuwe ramen laat plaatsen.

Heeft men daarentegen te maken met handelaars onderling; bijvoorbeeld een bedrijfsleider die goederen koopt die dienstig zijn voor zijn bedrijf, dan zal deze wettelijke garantietermijn geen toepassing vinden. Gaan we kijken naar het hierboven aangehaalde voorbeeld, wel dan zal de bedrijfsleider die energiezuinige ramen plaatst in zijn bedrijfsgebouw, geen beroep kunnen doen op de wettelijke garantietermijn omdat hij koopt voor beroepsdoeleinden en niet voor privédoeleinden.

Betekent dit nu dat handelaars onderling geen garantie kunnen toepassen?
Neen, absoluut niet! Bij handelaars onderling is het steeds de boodschap om de algemene verkoopsvoorwaarden te consulteren vooraleer u als koper tot aankoop overgaat.

Deze voorwaarden kunnen geconsulteerd worden op de achterzijde van de bestelbon, op de factuur, of ook nog op de website van de verkoper.

Ga als koper/bedrijfsleider goed na welke de garantiemogelijkheden bij de verkoper zijn. Doet u dit niet en tekent u een contract, dan is het te laat en bent u gebonden! Wenst u bepaalde voorwaarden of bepalingen toe te voegen aan een verkoopovereenkomst, dan moet dit gebeuren vooraleer u het contract ondertekent en bovendien is het ook noodzakelijk dat dit op papier wordt gezet; vergeet niet dat mondelinge afspraken altijd moeilijk te bewijzen zijn.

Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij de kosten betreffende het vervangen van defecte stukken of de verplaatsingen van de technieker. Vaak wordt in de algemene verkoopsvoorwaarden niet vermeld of deze kosten al dan niet onder de garantie vallen zodat dit vaak aanleiding geeft tot discussies.

Een praktijkvoorbeeld
De firma Filips plaatst een nieuwe machine in haar afdeling productie. De machine heeft het echter al een paar keer laten afweten zodat een technieker al meermaals ter plaatse is moeten komen. De firma Filips krijgt op zekere dag de factuur voorgeschoteld waarbij zij de verplaatsingskosten van de technieker en zijn werkuren moet betalen! De firma Filips weigert deze kosten te betalen en vindt dat ze deel uitmaken van de garantie die vermeld werd op de offerte betreffende de machine.

Wat zegt de rechter?
De rechter stelt vast dat in deze offerte niets gepreciseerd werd in verband met de werkuren en de verplaatsingen van de technieker. Er was alleen sprake van een tienjarige garantie op de machine.

De rechter moet nu beslissen of deze summiere omschrijving van de garantie, zich al dan niet uitstrekt tot de werkuren en de verplaatsingen van de technieker. De rechter vindt dat de verkoper tekort is geschoten in zijn verplichting om de koper duidelijke informatie te geven over de garanties. Bovendien stelt de rechter dat de verkoper nergens expliciet heeft vermeld dat de garantie zich niet uitstrekt tot de verplaatsingen en de werkuren van de technieker en is er achteraf ook nooit gesproken over deze kosten!

Uiteindelijk oordeelt de rechter dat het gebruikelijk is dat wanneer er een garantie wordt gegeven voor materialen, deze waarborg ook betrekking heeft op de kosten zoals werkuren en verplaatsingen. Deze rechter vindt dit normaal daar in de meeste gevallen deze kosten hoger oplopen dat het vervangen van een defect stuk! De firma Filips krijgt dus gelijk en moet de factuur inzake de bijkomende kosten van werkuren en verplaatsingen, niet betalen!


Als zelfstandig juriste verzorgt Solange Tastenoye algemene juridische dienstverlening voor bedrijven, particulieren en zelfstandigen en verenigingen. Haar specialisatie is burgerlijk recht.