Meerdere innovaties getest bij maritiem testplatform Blue Accelerator

De Blue Accelerator was al testgebied voor aquacultuur. In 2021 start de bouw van een zonnepark, alsmede testen met alternatieve zonnepaneelstructuren, om hybride energieparken te ontwikkelen.

Trefwoorden: #aquacultuur, #blauwe economie, #Colruyt, #POM West-Vlaanderen, #zonne-energie

Lees verder

Nieuws

( Foto: POM West-Vlaanderen )

ENGINEERINGNET.BE - De testinstallatie voor aquacultuur van Colruyt Group bestaat uit gele drijvers die onder het zeepeil met een hoofdlijn zijn verbonden.

Hieraan zullen verschillende constructies hangen om mosselen aan te groeien. Met dit longline systeem wil het bedrijf de groeiontwikkeling bestuderen, en diverse technieken voor installatie, onderhoud en oogsten testen.

Ook start het Nederlandse bedrijf Oceans of Energy in 2022 met de bouw van een drijvend zonnepark voor de kust van Oostende, onderdeel van het Europese project EU-SCORES. Er is circa 15 miljoen euro voor beschikbaar, uit fondsen van Horizon 2020.

De installatie wordt verbonden met een netaansluiting op de walkant. Er wordt gemikt op een levering van 3.321 MWh aan het Belgische net.

De capaciteit van windmolens op zee zal bijna verdrievoudigen tegen 2030 om zowat alle gezinnen in België van groene stroom te voorzien. Om in deze ambitie te slagen is het belangrijk dat de offshore energiezones in de Noordzee optimaal gebruikt worden. Andere vormen van energieopwekking op zee zoals golfenergie en zonne-energie spelen daarbij een belangrijke rol.

Het consortium van MPVAquaproject, bestaande uit Tractebel, DEME, Jan De Nul, Soltech en UGent, maken bijvoorbeeld gebruik van deze locatie om hun prototype van speciaal ontwikkelde zonnepaneelstructuren in een maritieme omgeving te testen.

Door deze te plaatsen tussen de windmolens van een bestaand windpark kan de verkregen energie verdubbeld worden. Ook deze test start in 2022.

Het EU-SCORES-project, met POM West-Vlaanderen als Belgische partner, wil de weg vrijmaken voor betaalbare hybride offshore-energieparken in Europa tegen 2025. De grote uitdaging daarbij is om zonneparken op zee resistent te maken aan de impact van het zout uit het water of de verwoestende krachten van de golven.

Ook zijn er plannen om Blue Accelerator als uitvalsbasis voor vliegende, varende en duikende drones te gebruiken. De mogelijkheden van drones zijn uitgebreid: bewaking van windparken, monitoring van zeebiologisch leven, transport of uitvoeren van herstelwerkzaamheden.