1,92 miljoen euro voor projecten circulair bouwen en circulaire maakindustrie

Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te realiseren, is het COOCK-programma van VLAIO ontwikkeld. Drie projecten (Centexbel, Sirris en consortium waterbewust bouwen) krijgen nu financiële steun.

Trefwoorden: #bouwen, #circulair, #maakindustrie, #VLAIO

Lees verder

nieuws

( Foto: VLAIO )

ENGINEERINGNET.BE - Via het COOCK-instrument van VLAIO wordt wetenschappelijk onderzoek en de introductie van nieuwe kennis en technologieën versneld tot bij bedrijven gebracht en worden bedrijven aangemoedigd om de circulaire transitie mee waar te maken.

Ook maakt financiële steun voor het realiseren van projecten op vlak van circulair bouwen en de circulaire maakindustrie deel uit van dit programma.

Deze eerste COOCK-oproep stond open voor projecten die inzetten op de circulaire omslag binnen de bouw- en de maakindustrie. Na evaluatie en selectie worden drie sterke projectvoorstellen gesteund voor een steunbedrag van 1,92 miljoen euro.

De drie geselecteerde projecten zijn:

  1. TEX2CE zet in op recycleerbaar en herbruikbaar textiel (Centexbel). 
    Het project ‘van lineair naar circulair textiel’ moedigt textielbedrijven aan om hun huidige producten opnieuw in te zetten bij eindelevensduur. Ook wordt er gezocht naar nieuwe producten die met zekerheid gerecycleerd of hergebruikt kunnen worden. Doel is vermindering van textielafval en vermindering van textielverbranding.
  2. Remanufacturing voor waardecreatie in een circulaire maakindustrie (Sirris). 
    Het gaat hierbij om het herbouwen van een product, met hergebruikte, herstelde en nieuwe componenten tot het originele product, met eventueel zelfs verbeterde specificaties. Sirris wil de toepassing van remanufacturing versnellen door bedrijven een pragmatische, stapsgewijze aanpak aan te brengen, met aandacht voor technologische mogelijkheden. Het project focust op machines met een hoge (rest)waarde en een relatief lange technische levensduur.
  3. Waterbewust bouwen (NCB, VLARIO, VITO, NAV en WTCB). 
    De projectpartners willen bedrijven uit de bouwketen ertoe aanzetten om individuele en collectieve innovatieve technologieën op vlak van waterbewust bouwen toe te passen en te integreren in hun werking.