Renewi start project met 25 'slimme' trucks

Renewi België investeert in innovatieve SMART trucks met als doel correct te scheiden aan de bron. Vanaf midden 2022 zijn alle trucks uitgerust met artificieel intelligente camera’s.

Trefwoorden: #afval, #recycleren, #Renewi

Lees verder

Techniek

( Foto: Renewi )

ENGINEERINGNET.BE - De ambitie van Vlaanderen is om de circulaire hub van Europa te worden. Hoogwaardige recyclage is een belangrijke stap daartoe.

De Vlaamse overheid verplicht dan ook alle inzamelaars van bedrijfsafval om toe te zien op de correcte naleving van de sorteerverplichting, die wordt opgelegd aan de afvalproducent. Deze nieuwe verplichting trad op 1 september 2021 in werking.

Vlarema 8 bepaalt onder meer dat bedrijven geen recycleerbare fracties mogen mengen met bedrijfsrestafval. Voortaan moeten 24 verschillende soorten afval apart ingezameld worden.  

“Daarmee wordt er van ons, als inzamelaar, verwacht om toe te zien op de correcte naleving van die sorteerverplichting. Om dit te realiseren investeert Renewi in slimme camera’s”, zegt Mark Thys,  Managing Director Renewi België.

Sinds kort rijden de eerste 25 Renewi SMART trucks rond. Deze trucks zijn voorzien van slimme camera’s. De camera’s maken verschillende foto’s van het afval dat per klant geaccepteerd wordt. Deze foto’s worden door AI algoritmes verwerkt om automatisch materialen te herkennen.

De afvalinzamelaar moet alle feedback die hij aan zijn klanten geeft, registreren. Om deze feedback volledig objectief te maken, is doorgedreven automatisering van de acceptatie van het afval door middel van AI camera’s nodig.

Zo monitort Renewi het sorteergedrag en ontstaat er inzicht in het soort afval, de volumes en de waarde.

“Juist uitsorteren is een voorwaarde om te kunnen recycleren. Op die manier bouwen we mee aan een circulaire economie, waarin afval niet meer bestaat”, zegt Thys.