Encon Sustainability Award 2021 uitgereikt aan studentenduo

Na tien succesvolle edities, breidde adviesbureau Encon in 2021 haar jaarlijkse award uit naar alle onderwerpen die kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de bedrijfswereld en werd de eerste award toegekend aan Robin Haesen en Louis Hermans.

Trefwoorden: #award, #duurzaamheid, #Encon, #sustainability

Lees verder

Nieuws

( Foto: Encon )

ENGINEERINGNET.BE - De bewuste keuze om niet langer enkel op energie te concentreren, ligt in het verlengde van de evolutie van Encon zelf, dat startte als een ingenieursbureau gespecialiseerd in energie-efficiëntie, maar uitgroeide tot een adviesbureau dat duurzaamheid bekijkt op maat van elk afzonderlijk bedrijf.

Encon CEO Robin Bruninx: “We waren dus erg blij om ook thesissen te lezen die gingen over afvalbeheer, circulariteit en duurzame verpakkingen, bijvoorbeeld. We hopen dat we elk jaar steeds meer nieuwe invalshoeken zullen ontdekken waarmee we bedrijven kunnen helpen om te beantwoorden aan de noden van hun stakeholders. De vaak onbevangen en creatieve blik van studenten is onmisbaar om ons te behoeden voor tunnelvisie.”

De thesis van studentenduo Robin Haesen en Louis Hermans sprong eruit omdat het een interessante kijk biedt op de uitdagingen die gepaard gaan met hernieuwbare energie. “Om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van 2050 moeten we veranderen hoe we woningen verwarmen en koelen, door af te stappen van fossiele brandstoffen en over te schakelen naar hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne- energie,” zo lichten de studenten hun motivatie voor de thesis toe.

De studenten onderzochten daarom de mogelijkheid naar een systeem om thermische energie centraal op te slagen, om zo in een residentiële wijk opgeslagen warmte te kunnen leveren op vraag van elk huishouden. Zo is de toevoer van de energie onafhankelijk van het seizoen: in de zomer wordt voldoende warmte opgeslagen, die in de winter aan de grotere vraag kan voldoen.

Eerst onderzochten ze verschillende technologieën geschikt voor dergelijke opslag gekoppeld aan het warmtenet (van watertanks tot boorvelden) om zo de meest bruikbare concepten te identificeren voor collectieve koeling en verwarming. Daarna bestudeerden ze de verschillende oplossingen naar hun technische, financiële en milieu-impact, om de systemen beter te kunnen vergelijken met traditionele verwarmingsinstallaties op gas of via warmtepompen.

Haesen en Hermans: “Ons onderzoek toont onder meer aan dat bepaalde concepten kosten-competitief kunnen zijn met de huidige manier van verwarmen, terwijl ze een significant lagere CO2-uitstoot realiseren.”

De jury van de vond alvast dat de studenten een goed startpunt creëerden voor verder onderzoek waarvan de praktische toepasbaarheid erg duidelijk is.